Temat

Kapłaństwo Melchizedeka

Wyższe z dwóch poziomów kapłaństwa w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Kapłaństwo Melchizedeka jest nadawane wiernym członkom Kościoła płci męskiej, którzy ukończyli 18 lat. Każdy mężczyzna jest wyświęcany indywidualnie poprzez nałożenie rąk. Ci, którzy zostali wyświęceni w ten sposób mają „dzierżyć” kapłaństwo. Większość mężczyzn Świętych w Dniach Ostatnich jest posiadaczami kapłaństwa.

Urzędy w Kapłaństwie Melchizedeka to: starszy, wyższy kapłan, patriarcha, Siedemdziesiąty i Apostoł. Ci, którzy posiadają to kapłaństwo, kierują Kościołem i zarządzają takimi obrzędami jak nadawanie imienia i błogosławienie dzieci, uzdrawianie chorych i nadawanie daru Ducha Świętego nowo ochrzczonym członkom.

Nazwa kapłaństwo Melchizedeka pochodzi od wspaniałego wyższego kapłana, który żył w czasach proroka Abrahama.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.