Temat

Imigracja

Jako ogólnoświatowy kościół zmagający się z wieloma złożonymi problemami globalnymi, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich promuje ogólne, fundamentalne zasady, które mają zastosowanie na całym świecie. Kościół traktuje deklarację Utah Compactjako odpowiedzialne stanowisko wobec pilnych wyzwań reform imigracyjnej. Jest ona zgodna z ważnymi zasadami, które określamy następująco:

  • Kochając naszych bliźnich, podążamy za Jezusem Chrystusem. Zbawiciel nauczał, że znaczenie słowa „bliźni” obejmuje wszystkie dzieci Boga, bez względu na czas i miejsce, w którym żyją.
  • Dostrzegamy coraz większą potrzebę umacniania rodzin. Rodziny mają być razem. Przymusowa separacja pracujących rodziców od dzieci osłabia rodziny i niszczy społeczeństwo.
  • Uznajemy, że każdy kraj ma prawo do egzekwowania swoich praw i ochrony granic. Wszystkie osoby podlegające prawom danego kraju są odpowiedzialne za swoje czyny w świetle tych praw.
 

Urzędnicy państwowi powinni tworzyć i zarządzać prawem, które odzwierciedla najlepsze z naszych aspiracji jako sprawiedliwego i troskliwego społeczeństwa. Takie przepisy będą stanowiły właściwą równowagę pomiędzy miłością bliźnich i umacnianiem rodzina a przestrzeganiem prawa i jego egzekwowaniem. *

 

*Kościół wydał swoje ostatnie stanowisko dotyczące imigracji w dniu 10 czerwca 2011 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.