Temat

Eutanazja i przedłużanie życia

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzy w świętość ludzkiego życia i tym samym jest przeciwny eutanazji. Eutanazja jest definiowana jako umyślne doprowadzenie do śmierci osoby, która cierpi z powodu nieuleczalnej choroby. Ten umyślny akt natychmiast kończy życie poprzez, na przykład, tak zwaną pomoc w popełnieniu samobójstwa. Zakończenie życia w taki sposób jest pogwałceniem przykazań Bożych.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie uważa, że pozwolenie człowiekowi na śmierć z przyczyn naturalnych przez odłączenie pacjenta od urządzeń podtrzymujących życie, jak w przypadku długotrwałej choroby, podpada pod definicję eutanazji. Kiedy śmierć z powodu takiej choroby lub wypadku staje się nieunikniona, powinna być postrzegana jako błogosławieństwo i mająca sens część wiecznej egzystencji. Członkowie nie powinni czuć się zobligowani do przedłużania życia doczesnego w sposób przekraczający granice zdrowego rozsądku. Członkowie rodziny mogą dokonać najlepszego osądu po uzyskaniu mądrej i kompetentnej porady medycznej oraz odnalezieniu boskiego przewodnictwa poprzez post i modlitwę.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.