Temat

Dzieci w Kościele

Kościół posiada wszechstronny program nauczania dzieci zwany Organizacją Podstawową, który został ustanowiony w 1878 r. Jego celem jest nauczanie dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa i pomaganie im, aby żyły według jej zasad.

Program ten jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat i jest realizowany każdej niedzieli przez dwie godziny, podczas gdy rodzice uczestniczą w swoich cotygodniowych spotkaniach. Obecnie na całym świecie ponad milion dzieci uczęszcza na zajęcia Organizacji Podstawowej.

Organizacja Podstawowa jest podzielona na dwie części — „wspólną naukę” i zajęcia konkretnych klas. Wspólna Nauka pozwala dzieciom z różnych grup wiekowych uczestniczyć w zajęciach oraz uczyć się i śpiewać pieśni dotyczące zasad ewangelii.

Dzieci uczestniczą również w regularnych „dniach zajęć”, które dają im możliwość wzajemnego kontaktu ze sobą i zapewniają zdrową zabawę, poprzez zajęcia fizyczne, twórcze, kulturalne oraz służbę. Dni zajęć dają dzieciom możliwość, aby wprowadzić w czyn zasady, których uczą się w swoich domach oraz podczas niedzielnych zajęć Organizacji Podstawowej.

Dzieci w wieku od 8 do 11 lat ustalają osobiste cele zawarte w podręcznikach Wiara w Boga, które pomagają im żyć według zasad ewangelii, rozwijać świadectwa i zacieśniać przyjaźnie. Pomaga im to również przygotować się do programów Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet, do których przystąpią w wieku 12 lat.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.