Mormon Newsroom
Temat

Dbanie o zdrowie

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są znani z prowadzenia zdrowego trybu życia. Program zdrowotny dla Kościoła został po raz pierwszy spisany w 1833 roku przez Prezydenta Józefa Smitha, który przekazał go pierwszym świętym, podkreślając, że jest to objawienie od Boga. Współcześni Święci w Dniach Ostatnich nazywają te wytyczne „Słowem Mądrości” ( Nauki i Przymierza 89).

Niektóre z zasad tego kodeksu zdrowia to: wyrzeczenie się napojów alkoholowych, palenia i żucia tytoniu oraz picia „gorących napojów” — przyjmuje się, że chodzi konkretnie o herbatę i kawę. Szczególnie polecane są „zdrowe zioła” oraz owoce i zboża. Mięso należy spożywać „z umiarem”. Według doktryny Kościoła pogwałceniem zasad dotyczących zdrowia jest także nadużywanie wszelkiego rodzaju leków oraz zażywanie narkotyków.

„Zasady zdrowia […] liczące ponad sto lat są dokładnym odbiciem zaleceń, jakie teraz wydają środowiska naukowe na świecie, mające na celu poprawę stanu zdrowia i utrzymywanie dobrej kondycji” — mówi dr Ted Adams, dyrektor programowy z Instytutu LDS Hospital Fitness w Salt Lake City.

W 1997 roku na UCLA zakończyły się trwające 14 lat badania, w trakcie których zbierano dane na temat umieralności i sposobów dbania o zdrowie 10 000 członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Kaliforni. Wykazały one, że wśród członków Kościoła, którzy stosowali się do zaleceń zdrowotnych, poziom umieralności z powodu raka i chorób krążenia był jednym z najniższych w Stanach Zjednoczonych — był mniej więcej o połowę niższy niż u ogółu społeczeństwa. Badania te wskazały również, że przewidywalna długość życia członków Kościoła, którzy przestrzegali wytycznych dotyczących zdrowego trybu, życia wynosiła od 8 do 11 lat więcej niż dla ogółu białej populacji w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.