Temat

Chrzest za zmarłych

Doktryna chrztu za zmarłych jest wspomniana w Nowym Testamencie (zob. I List do Koryntian 15:29), ale podstawa tej doktryny wynika z objawienia w dniach ostatnich, otrzymanego przez Józefa Smitha. Działając w zastępstwie kogoś, kto umarł — często jednego ze swoich przodków — członkowie Kościoła mogą być ochrzczeni w imieniu zmarłej osoby. W wierzeniach Świętych w Dniach Ostatnich osoba zmarła zachowuje prawo podejmowania decyzji w następnym życiu, a zaakceptowanie obrzędu chrztu otwiera drogę do nieprzerwanego rozwoju. Chrzty za zmarłych są dokonywane wyłącznie w świątyniach.

DenverColorado_temple
Świątynia Denver w Colorado2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.