Artykuły prasowe

Dni otwarte w świątyni we Freibergu w Niemczech

Po rocznym remoncie świątynia we Freibergu w Niemczech otwiera podwoje dla zwiedzających. Dni otwarte potrwają do 27 sierpnia 2016 roku. Świątynia zaprasza gości 6 razy w tygodniu, w poniedziałki od 09.00 do 15.00 oraz od 09.00 do 20.00 od wtorku do soboty.

Podczas dni otwartych goście będą mogli dowiedzieć się w jakim celu budowane są świątynie, zwiedzić wnętrza i zapoznać się z ich przeznaczeniem oraz obejrzeć prezentację video. W świątyniach znajdują się pomieszczenia o przeznaczeniu sakralnym w których członkowie Kościoła zapoznają się w szerszym stopniu z naukami Chrystusa, zawierają święte przymierza oraz dokonują obrzędów na wieczność. Świątynia we Freibergu służy członkom Kościoła ze wschodniej części Niemiec, Republiki Czeskiej, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Po zakończeniu dni otwartych świątynia zostanie oficjalnie poświęcona przez członka Władz Naczelnych Kościoła jako Dom Pana. Konsekracja odbędzie się 4 września 2016 roku. Uroczystość poświęcenia zostanie poprzedzona występem artystycznym zaplanowanym na 3 września.

Świątynia freiberska została oddana do użytku w 1985 roku. Była jedyną świątynią Kościoła na terenie ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Została konsekrowana przez prezydenta Gordona B. Hinckleya, ówczesnego Drugiego Doradcę w Pierwszym Prezydium Kościoła. Podczas dni otwartych w czerwcu 1985 r. świątynię zwiedziło 89.871 osób.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.