Artykuły prasowe

Prezydent Uchtdorf przekazuje darowiznę na Światowy Program Żywnościowy przy ONZ

Podczas ostatniej wizyty w Rzymie we Włoszech Prezydent Dieter F. Uchtdorf, drugi doradca w Pierwszym Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przekazał w imieniu Kościoła 3 miliony dolarów Światowemu Programowi Żywnościowemu (WFP) — agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. 17 lipca Prezydent Uchtdorf spotkał się z Ertharinem Cousinem, dyrektorem wykonawczym WFP. Dzięki darowiźnie zapewni się żywność uchodźcom i przesiedleńcom z Kamerunu, Czadu i Syrii.

W związku z tym, że na świecie jest 65 milionów uchodźców, Kościół zobowiązał się działać na rzecz zmniejszenia cierpienia we wszelkich jego formach, w tym głodu.

„W imieniu [członków Kościoła] przekazuję czek Światowemu Programowi Żywnościowemu. Jest to możliwe dzięki hojnym ofiarom naszych członków z całego świata. Ich zaangażowanie, ich wspólna determinacja, by coś zrobić — a nie tylko mówić — ostatecznie zmieni życie dzieci Bożych” — powiedział Prezydent Uchtdorf.

Podczas wizyty w Europie Prezydent Uchtdorf odwiedził też dwa obozy dla uchodźców w pobliżu Aten. Gospodarzem wizyty w obozie w Pireusie były Catholic Relief Services (CRS — Katolickie Służby Niesienia Pomocy), które pomagają około 1300 osobom poza Atenami. Do obozu dla uchodźców w Eleonas zaprosił go International Rescue Committee (IRC — Międzynarodowy Komitet Ratunkowy). Obóz jest domem dla ponad 2400 osób.

Służby Charytatywne ŚwDO — humanitarne ramię Kościoła — jest partnerem CRS i IRC, niosąc pomoc uchodźcom przebywającym w Europie i w innych miejscach na świecie.

To trzeci rok z rzędu, kiedy Służby Charytatywne ŚwDO partnerują agencji ONZ w walce z głodem. W ubiegłym roku Kościół dołączył do akcji, której celem było zmniejszenie głodu pośród ludzi cierpiących z powodu suszy w Etiopii. W 2014 roku zapewniono pomoc żywnościową osobom, które ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z wirusem ebola.

Szacuje się, że na świecie jest dziś 795 milionów osób cierpiących z powodu głodu, a około jedna na dziewięć osób nie odżywia się codziennie. Skutki niedożywienia wpływają na co drugą osobę na ziemi. WFP to największa agencja humanitarna walcząca z głodem na świecie. Zapewnia pomoc żywnościową w sytuacjach kryzysowych, jak również współpracuje z miejscowymi społecznościami, pracując nad polepszeniem jakości odżywiania oraz budowaniem odporności. Przeciętnie każdego roku WFP pomaga około 80 milionom ludzi z około 80 krajów.

Celem WFP jest stworzenie do 2030 roku świata, w którym będzie Zero Głodu, jak to przedstawiono w Celach Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez światowych przywódców we wrześniu ubiegłego roku. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.