Artykuły prasowe

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania świątyni w Paryżu we Francji

 

Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia pierwszej świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich we Francji. Przywódcy Kościoła ogłosili, że Świątynia Paryż we Francji będzie otwarta dla szerokiej publiczności od soboty, 22.04.2017, do soboty,13.05.2017, z wyłączeniem niedziel.

Rezerwacji będzie można dokonywać na kilka tygodni przed zaplanowanymi dniami otwartymi, na stronie templeopenhouse.lds.org.

Świątynia mieszcząca się w Le Chesnay na przedmieściach Paryża, zostanie oficjalnie poświęcona w niedzielę 21.05.2017 r. podczas trzech sesji poświęcających. Będą też miały miejsce imprezy kulturalne, w tym przedstawienie muzyczno-taneczne przygotowane przez miejscową młodzież mormońską. Występy odbędą się w sobotę, 20.05.2017 r.

Kościół liczy we Francji 38.000 tys. członków skupionych w ponad 100 kongregacjach.

Prezydent Kościoła, Thomas S. Monson, ogłosił zamiar wzniesienia świątyni na peryferiach Paryża w lipcu 2011 r.

Świątynie świętych w dniach ostatnich różnią się od kaplic, w których członkowie spotykają się na niedzielne nabożeństwa. Uważa się je za „domy Pana”, gdzie nauki Jezusa Chrystusa są wzmacniane poprzez zawieranie małżeństw, chrzty oraz inne ceremonie, które łączą rodziny na wieczność. Obecnie na całym świecie działają 152 świątynie Kościoła, a budowę kolejnych 25 ogłoszono lub znajdują się one na różnych etapach budowy — w tym Świątynia Paryż we Francji.

Więcej informacji na temat celu istnienia świątyń oraz ich ważności dla świętych w dniach ostatnich znajduje się na stronie: http://www.mormoni-media.pl/artyku%C5%82/%C5%9Awi%C4%85tynie.                              

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.