Artykuły prasowe

Bądź uprzejmy i troskliwy — radzą przywódcy na ogólnoświatowej konferencji

Zmiany wśród przywódców i zapowiedź budowy pięciu nowych świątyń

      

Podczas 187. Wiosennej Konferencji Generalnej, przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęcali wiernych, by naśladowali Jezusa Chrystusa, okazując uprzejmość bliźnim. Ponadto Pierwsze Prezydium ogłosiło zmiany wśród przywódców oraz zapowiedziało budowę pięciu nowych świątyń.

Sześć sesji konferencji odbyło się w dniach 25 marca oraz 1 i 2 kwietnia 2017 r. Nadawane były  z Centrum Konferencyjnego w Salt Lake City, które mieści 21 tysięcy osób, ich przekaz dotarł do milionów odbiorców na całym świecie. Konferencja była tłumaczona na żywo na ponad 80 języków.

Thomas S. Monson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, nawoływał uczestników konferencji do brania przykładu z Jezusa Chrystusa. Apelował : „Bracia, oceńmy nasze własne życie - powiedział - i zdecydujmy aby naśladować przykład Zbawiciela poprzez okazywanie uprzejmości, miłości, dobroci, życzliwości i miłosierdzia”. Podczas wystąpienia na generalnym spotkaniu kapłaństwa prezydent Monson mówił: "Bracia - nie szanujemy kapłaństwa Boga, jeżeli nie jesteśmy dobrzy dla innych ludzi".

Prezydent Dieter F. Uchtdorf, Drugi Doradca w Pierwszym Prezydium, powiedział, że miłość Jezusa Chrystusa pomoże Jego naśladowcom stać się ludźmi trochę bardziej uprzejmymi, łagodnymi, opiekuńczymi i oddanymi Jego dziełu.

Starszy Dale G. Renlund z Kworum Dwunastu Apostołów mówił słuchaczom, że muszą strzec się bigoterii względem osób reprezentujących inny światopogląd : „ Ludzką tendencją jest zadufanie w sobie, postawa oceniająca innych, nienawistna i bigoteryjna”. Chrystus pomagał, podnosił na duchu, jadał z grzesznikami- zamiast wzdrygać się na ich widok i ich unikać. Traktował innych z miłością, oddaniem i empatią.

Apostoł Jeffrey R. Holland wyraził zaniepokojenie olbrzymimi nierównościami ekonomicznymi występującymi na świecie. Powiedział, że wierny członek Kościoła powinien bezinteresownie troszczyć się o potrzeby ludzi ubogich . Zwrócił uwagę na to, że różnorodność jest elementem boskiego planu odnośnie Kościoła, którego wierni żyją w ponad 180 krajach, mówią w setkach języków i reprezentują różne kultury.  - W kościele jest miejsce dla samotnych, jest miejsce dla zamężnych i żonatych, jest miejsce dla dużych rodzin i dla osób bezdzietnych, jest miejsce dla tych, którzy kiedyś mieli pytania odnośnie swojej wiary i dla tych, którzy wciąż je mają. Jest miejsce dla ludzi o różnych pragnieniach seksualnych - krótko mówiąc - jest miejsce dla każdego, kto kocha Boga i przestrzega Jego przykazań, będących nienaruszalnym miernikiem ludzkich zachowań - dodał Starszy Holland.

Odchodząca Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Linda K. Burton podziękowała siostrom za niesienie ulgi uchodźcom szukającym pomocy w obliczu konfliktów społecznych i innych ciężkich doświadczeń.

Starszy Gary B. Sabin z Kworum Siedemdziesiątych, Drugi Doradca w Prezydium Obszaru Europy, zachęcał uczestników konferencji, by byli pokrzepieniem dla ludzi, którzy stracili nadzieję. Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej Joy D. Jones mówiła o tym, że rodzice powinni pomagać swoim dzieciom rozumieć i nie wątpić w to, że są one synami i córkami kochającego Ojca Niebieskiego.

Podczas sobotniej sesji popołudniowej ogłoszono zmiany w gronie przywódców - powołano sześciu Siedemdziesiątych Przedstawicieli we Władzach Generalnych. Są nimi: Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree Jr., Brian K. Taylor oraz Taniela B. Wakolo. Powołano też 36 Siedemdziesiątych Obszaru, m.in.  Karla D. Hirsta i K. Roy’a Tunnicliffa - dwóch Siedemdziesiątych z Obszaru Europy pochodzących z Anglii.  Przedstawiciele Siedemdziesiątych we Władzach Generalnych służą w Prezydium Siedemdziesiątych, w prezydiach obszaru i na innych przywódczych stanowiskach administracyjnych, natomiast Siedemdziesiąci Obszaru mają upoważnienie, by służyć w tym regionie, do którego zostali wyznaczeni.

Siostry Jean B. Bingham, Sharon Eubank i Reyna I. Aburto będą nadzorować działanie kościelnego Stowarzyszenia Pomocy, jednej z największych organizacji kobiecych na świecie. Siostra Bonnie H. Cordon, dotychczasowa druga doradczyni Prezydium Organizacji Podstawowej została powołana na pierwszą doradczynią w tej organizacji, co ogłoszono podczas sobotnich sesji. Siostra Cristina B. Franco będzie pełnić funkcję drugiej doradczyni.

W czasie krótkiego przemówienia otwierającego konferencję Prezydent Monson zapowiedział plan wybudowania pięciu nowych świątyń: Brasília w Brazylii;  Manila na Filipinach; Nairobi w Kenii oraz dwóch w Stanach Zjednoczonych : w Pocatello w stanie Idaho oraz w Saratoga Springs w Utah.

Roczny raport statystyczny przedstawiony na konferencji podał, że w dniu 31 grudnia 2016 roku  Kościół liczył 15 882 417 osób.

Członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich gromadzą się dwa razy w roku , aby wysłuchać natchnionych przesłań i rad od Władz Generalnych i generalnych urzędników Kościoła przekazywanych podczas ogólnoświatowej konferencji generalnej.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.