Oficjalne oświadczenie

Kościół wyraża niepokój o sytuację uchodzących przed przemocą, wojną i prześladowaniami religijnymi

W odpowiedzi na zapytania ze strony mediów Kościół wystosował następujące oświadczenie:

 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma na uwadze dobro doczesne i duchowe wszystkich dzieci Boga na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które uciekają przed przemocą fizyczną, wojną czy prześladowaniem religijnym. Kościół zachęca wszystkich ludzi i wszystkie rządy, do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań pozwalających uwzględniać indywidualne potrzeby oraz nieść ulgę w cierpieniu.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.