Przywództwo i organizacja

Prezydium Obszaru Europy

Zarządzanie Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest ułatwione dzięki podziałowi na obszary geograficzne. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie każdy obszar jest nadzorowany przez członka Prezydium Kworum Siedemdziesiątych, które ma siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah. Inne obszary są nadzorowane przez prezydenta obszaru i dwóch doradców, którzy zazwyczaj są członkami Kworum Siedemdziesiątych i mieszkają na terenie przydzielonego im obszaru.

Pierwsze Prezydium

Pierwsze Prezydium stanowi najwyższy organ zarządzający Kościołem. Członkowie Pierwszego Prezydium są specjalnymi świadkami imienia Jezusa Chrystusa, powołanymi do nauczania i składania świadectwa o Nim na całym świecie.

Kworum Dwunastu

Kworum Dwunastu Apostołów jest drugim najwyższym organem zarządzającym Kościołem. Członkowie Kworum podróżują po świecie jako specjalni świadkowie imienia Chrystusa i służą pod kierunkiem Pierwszego Prezydium.