Temat

Przewodnik dotyczący ogólnych określeń — nazwa Kościoła

Oficjalna nazwa Kościoła brzmi: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ta nazwa została objawiona Józefowi Smithowi przez Boga w 1838 roku.

  • Nawiązując do Kościoła po raz pierwszy, należy podać jego pełną nazwę: „Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich”.
  • Kiedy niezbędne jest użycie skróconej nazwy, zachęcamy do stosowania sformułowań „Kościół” lub „Kościół Jezusa Chrystusa”. Nazwą właściwą i zalecaną jest również „Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa”.
  • Mimo że sformułowanie „Kościół mormoński” jest od dawna publicznie używanym przydomkiem Kościoła, nie jest ono jego autoryzowaną nazwą i Kościół zachęca do zaprzestania jego stosowania. Należy zatem unikać skrótu „ŚwDO” lub przydomku „mormoński” jako zamienników nazwy Kościoła, np. w nazwach „Kościół mormoński”, „Kościół ŚwDO” czy „Kościół Świętych w Dniach Ostatnich”.
  • Kiedy mowa o członkach Kościoła, należy używać określeń „członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich” lub „święci w dniach ostatnich”. Nie jest wskazane używanie słowa „mormoni”.
  • Wyraz „mormon” jest poprawnie użyty, jeśli oznacza imię własne, jak w tytule „Księga Mormona”, lub jeśli stosuje się go w formie przymiotnikowej w historycznych nazwach typu „szlak mormoński”.
  • Określenie „mormonizm” jest błędne i nie powinno być stosowane. Opisując doktrynę, kulturę i sposób życia, które są charakterystyczne dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, należy używać precyzyjnego terminu „przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa”.
  • Kiedy mowa o ludziach lub organizacjach wyznających poligamię, należy stwierdzić, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie jest stowarzyszony z tymi grupami.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.