Biografia przywódcy

Starszy Robert D. Hales

 

Starszy Robert D. Hales został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 2 kwietnia 1994 roku.

Starszy Hales przyjął swoje powołanie do Władz Naczelnych 4 kwietnia 1975 roku. Służył jako Asystent Kworum Dwunastu Apostołów, a później jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. Przed powołaniem do Kworum Dwunastu Apostołów, od kwietnia 1985 roku był Przewodniczącym Biskupem Kościoła.

Zanim został powołany jako Przedstawiciel Władz Naczelnych, przez pięć lat był przedstawicielem regionalnym. Wcześniej służył jako prezydent gminy, biskup, wyższy doradca i doradca prezydenta palika. Po koniec lat 70. był prezydentem Londyńskiej Misji w Anglii i służył jako pierwszy doradca w generalnym prezydium Szkoły Niedzielnej.

Przed powołaniem do pełnoetatowej służby w Kościele kariera zawodowa Starszego Halesa rozwijała się pomyślnie, a on sam służył na stanowiskach kierowniczych w trzech dużych firmach o zasięgu ogólnokrajowym.

Starszy Hales urodził się w Nowym Jorku. Ukończył Uniwersytet Utah i otrzymał tytuł magistra z administracji i zarządzania na Harwardzie. Służył jako pilot odrzutowca bojowego w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Jest mężem Mary Crandall, z którą ma dwóch synów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.