Biografia przywódcy

Starszy Richard G. Scott

Richard Gordon Scott został poparty na Apostoła Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 1 października 1988 roku. Został powołany na członka Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych 2 kwietnia 1977 roku i służył jako członek prezydium tego kworum od 1 października 1983 roku do chwili powołania go na obecne stanowisko.

Urodził się 7 listopada 1928 roku w Pocatello, w stanie Idaho, w rodzinie Kennetha Leroya i Mary Whittle Scott. Kiedy miał 5 lat, razem z rodzicami przeprowadził się do Waszyngtonu, gdzie jego ojciec służył w Departamencie Rolnictwa, w którym później został zastępcą sekretarza ds. rolnictwa.

Ukończył Uniwersytet George’a Washingtona na wydziale inżynierii mechanicznej, służył na pełnoetatowej misji w Urugwaju i napisał pracę podyplomową na wydziale inżynierii nuklearnej w Oak Ridge w stanie Tennessee. W latach 1953–1965 Starszy Scott służył w ścisłym zespole admirała Hymana Rickovera, kierując pracami badawczymi w zakresie stworzenia paliwa nuklearnego dla wielu elektrowni morskich i lądowych. W 2008 roku Starszy Scott otrzymał honorowy doktorat w dziedzinie służby chrześcijańskiej na Uniwersytecie Brighama Younga.

W latach 1965–1969 przewodniczył Misji Północnej Argentyny w Kordobie. Po powrocie pracował jako prywatny konsultant w firmach zajmujących się energią nuklearną.

Przed powołaniem na Siedemdziesiątego służył jako przedstawiciel regionalny na obszarach w Urugwaju, Paragwaju, w Północnej i Południowej Karolinie, Wirginii oraz w Waszyngtonie.

Starszy Scott kocha naszego Ojca w Niebie, Jego Umiłowanego Syna oraz wszystkie pozostałe dzieci naszego Ojca. Starszy Scott ma różnorodne zainteresowania. Darzy głęboką miłością naturalne piękno świata.

Pobłogosławiony został utalentowaną żoną, Jeanene Watkins, z którą został zapieczętowany 16 lipca 1953 roku w Świątyni Manti. Zmarła ona 15 maja 1995 roku. Są rodzicami siedmiorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.