Biografia przywódcy

Starszy Quentin L. Cook

 

Starszy Quentin L. Cook został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 6 października 2007 roku. Powołany na Przedstawiciela Władz Naczelnych w kwietniu 1996 roku służył w Drugim i Pierwszym Kworum oraz w Prezydium Siedemdziesiątych.

Jako Siedemdziesiąty służył w Prezydium Obszaru na Filipinach, jako prezydent Obszaru Wysp Pacyfiku oraz Północno-Zachodniego Obszaru Ameryki Północnej, a także jako dyrektor wykonawczy Departamentu ds. misjonarskich.

W czasie, gdy został powołany na Przedstawiciela Władz Naczelnych Kościoła, był wiceprzewodniczącym Sutter Health System (systemu opieki zdrowotnej). Wcześniej był prezesem i dyrektorem naczelnym kalifornijskiego systemu opieki zdrowotnej. Zanim objął te stanowiska, był radcą prawnym w przedsiębiorstwach handlowych oraz wspólnikiem zarządzającym firmą prawniczą działającą w rejonie San Francisco. Zasiadał w zarządach kilku firm non profit, a także w zarządach korporacji.

Służył w Kościele jako biskup, prezydent palika i doradca w kalifornijskim paliku San Francisco, a także jako przedstawiciel regionalny i Przedstawiciel Władz Naczelnych na Zachodnim Obszarze Ameryki Północnej. Kiedy był młodym mężczyzną, służył jako misjonarz w Misji Brytyjskiej.

Pochodzi z Logan w stanie Utah. Otrzymał licencjat z nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym Utah oraz uzyskał tytuł doktora prawoznawstwa na Uniwersytecie Stanforda.

Dnia 30 listopada 1962 roku poślubił Mary Gaddie. Mają troje dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.