Biografia przywódcy

Starszy Neil L. Andersen

 

Przed powołaniem do Kworum Dwunastu Starszy Andersen służył jako starszy członek Prezydium Siedemdziesiątych. W kwietniu 1993 roku, w wieku 41 lat, został członkiem Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych. Wcześniej kierował pracą Kościoła w południowej Brazylii i ponownie, jako członek prezydium obszaru, nadzorował Kościół w zachodniej Europie. Pomagał również w kierowaniu pracą Kościoła w Meksyku i Ameryce Środkowej. Poza tym nadzorował kościelną produkcję audiowizualną, łącznie z kręceniem filmu The Testaments: Of One Fold and One Shepherd (Testamenty: jedno stado i jeden pasterz), oraz kierował pracami nad konstruowaniem urządzeń służących do nadawania programów z Centrum Konferencyjnego jako dyrektor wykonawczy Kościelnego Departamentu Audiowizualnego. Poza swym językiem ojczystym — angielskim — mówi także po francusku, portugalsku i hiszpańsku.

Przed powołaniem do Władz Naczelnych Starszy Andersen służył jako prezydent Misji Bordeaux we Francji oraz jako prezydent palika Tampa na Florydzie.

Starszy Andersen urodził się w Logan w stanie Utah, a dorastał w Pocatello w stanie Idaho.

Ukończył Uniwersytet Brighama Younga, na którym uzyskał stypendium Hinckleya i otrzymał stopień magistra z administracji i zarządzania na Uniwersytecie Harvarda. Po zakończeniu nauki osiadł w mieście Tampa na Florydzie, gdzie zawodowo zajmował się reklamą, handlem nieruchomościami i opieką zdrowotną.

Starszy Andersen i jego żona, Kathy Williams Andersenowie, są rodzicami czworga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.