Biografia przywódcy

Prezydent M. Russell Ballard

M. Russell Ballard, pełniący obowiązki Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów, służy jako członek Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 6 października 1985 r. Podróżuje po całym świecie, nauczając członków Kościoła oraz przekazując instrukcje dotyczące prowadzenia bieżących spraw Kościoła. 14 stycznia 2018 r. został poparty i wyświęcony na pełniącego obowiązki Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów.

 

Urodził się w Salt Lake City w stanie Utah 8 października 1928 r. w rodzinie Melvina R. i Geraldine Smith Ballard. Studiował na Uniwersytecie Utah.

Jako młody mężczyzna służył na misjiw Anglii, gdzie był doradcą w prezydium misji. Ponadto dwukrotnie służył jako biskup.

W 1974 roku został powołany na prezydenta Kanadyjskiej Misji Toronto, gdzie służył, kiedy powołano go do Pierwszego Kworum Siedemdziesiątychw kwietniu 1976 roku. Jako Siedemdziesiąty nadzorował i szkolił przywódców w przydzielonych mu regionach geograficznych. Później, od lutego 1980 roku do października 1985 roku, służył jako członek Prezydium Siedemdziesiątych, nadzorując Kwora Siedemdziesiątych. Duża część jego służby koncentrowała się na pracy misjonarskiej.

Zanim Starszy Ballard został powołany na pełnoetatowego przywódcę w Kościele, był udziałowcem w przemyśle samochodowym, handlu nieruchomościami i w spółkach inwestycyjnych. Służył w wielu radach i komitetach, zarówno kościelnych, jak i obywatelskich.

28 sierpnia 1951 roku poślubił Barbarę Bowen w ŚwiątyniSalt Lake. Są rodzicami dwóch synów i pięciu córek.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.