Biografia przywódcy

Starszy Jeffrey R. Holland

 

Starszy Jeffrey R. Holland został ustanowiony członkiem Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 23 czerwca 1994 roku. W chwili otrzymania powołania służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych, do którego został powołany 1 kwietnia 1989 roku.

Od 1980 roku do czasu swego powołania na Przedstawiciela Władz Naczelnych w 1989 roku, Jeffrey R. Holland służył jako dziewiąty rektor Uniwersytetu Brighama Younga w Provo w stanie Utah. Jest byłym komisarzem edukacji kościelnej i byłym dziekanem College’u Edukacji Religijnej na BYU.

Był przywódcą studenckim i członkiem reprezentacji sportowej w Dixie High School i Dixie College, w swoim rodzinnym St. George w Utah; otrzymał stopień licencjata i magistra, odpowiednio z języka angielskiego i edukacji religijnej na Uniwersytecie Brighama Younga. Uzyskał stopień magistra i doktora nauk na wydziale studiów amerykańskich na Uniwersytecie Yale.

Przed powołaniem do pełnoetatowej służby kościelnej Starszy Holland zawodowo zajmował się oświatą. Służył jako prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych College’ów i Uniwersytetów (AAPICU ), zasiadał w radzie Narodowego Stowarzyszenia Rektorów Niezależnych College’ów i Uniwersytetów (NAICU) oraz był członkiem Komisji Prezydenckiej Narodowego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Sportowych (NCAA). Za swą pracę nad doskonaleniem wzajemnego zrozumienia pomiędzy chrześcijanami i żydami otrzymał nagrodę „Torch of Liberty” (Pochodnia Wolności), przyznawaną przez Ligę Przeciwko Zniesławieniu B’Nai B’rith. Służył w radach zarządzających wielu korporacji obywatelskich i handlowych, a także otrzymał nagrodę Zasłużonego Orła Skautów od Skautów Ameryki. Jest autorem ośmiu książek, przy czym jedną z nich napisał wspólnie ze swoją żoną, Patricią.

Starszy Holland urodził się 3 grudnia 1940 roku w rodzinie Franka D. i Alice Bentley Hollandów. W 1963 roku poślubił Patricię Terry. Mają troje dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.