Biografia przywódcy

Starszy David A. Bednar

 

David A. Bednar został ustanowiony i wyświęcony na członka Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich7 października 2004 roku. Przed powołaniem do Kworum Dwunastu Starszy Bednar służył jako SiedemdziesiątyObszaru, Przedstawiciel Siedemdziesiątych w Obszarze, przedstawiciel regionalny oraz dwukrotnie jako prezydent palikai biskup.

Starszy Bednar urodził się w Oakland w Kalifornii 15 czerwca 1952 roku. Służył jako pełnoetatowy misjonarzw południowych Niemczech, a następnie uczęszczał na Uniwersytet Brighama Younga, gdzie zdobył tytuły licencjata i magistra. Otrzymał również doktorat w dziedzinie zachowań organizacyjnych na Uniwersytecie Purdue.

Po zakończeniu nauki Starszy Bednar został profesorem zarządzania na Uniwersytecie Texas Tech oraz na Uniwersytecie Arkansas. Potem służył jako rektor Uniwersytetu Brighama Younga w Idaho(dawniej Ricks College) w latach 1997–2004.

Starszy Bednar poślubił Susan Kae Robinson w ŚwiątyniSalt Lake 20 marca 1975 roku. Mają trzech synów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.