Biografia przywódcy

Prezydent Dallin H. Oaks

Prezydent Dallin H. Oaks został poparty i wyświęcony na pierwszego doradcę w Pierwszym Prezydium i Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w niedzielę 14 stycznia 2018 r. Członkiem Kworum Dwunastu Apostołów jest od 3 maja 1984 r.

 

Urodził się w Provo w stanie Utah w 1932 roku. Wraz ze swoją świętej pamięci małżonką, June Dixon Oaks, są rodzicami sześciorga dzieci. Żona zmarła 21 lipca 1998 roku. 25 sierpnia 2000 roku poślubił w Świątyni Salt Lake Kristen M. McMain.

Starszy Oaks jest absolwentem Uniwersytetu Brighama Younga (1954 r.) oraz wydziału prawa na Uniwersytecie Chicago (1957 r.). W Chicago prowadził praktykę prawniczą i wykładał prawo. Był rektorem Uniwersytetu Brighama Younga od 1971 do 1980 roku oraz sędzią Sądu Najwyższego Utah od 1980 roku, aż do rezygnacji, którą złożył w 1984 roku, aby przyjąć powołanie do apostolstwa.

Był urzędnikiem i członkiem zarządów wielu firm oraz organizacji oświatowych i charytatywnych. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów o tematyce religijnej i prawniczej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.