Biografia przywódcy

Starszy D. Todd Christofferson

 

Starszy D. Todd Christofferson został powołany do Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 5 kwietnia 2008 roku. W chwili otrzymania powołania służył w Prezydium Siedemdziesiątych.

Pełniąc służbę w Prezydium Siedemdziesiątych, Starszy Christofferson nadzorował pracę na zachodnim, północnozachodnim i południowowschodnim obszarze Ameryki Północnej. Służył też jako dyrektor wykonawczy Departamentu ds. historii rodziny i historii Kościoła. Wcześniej był prezydentem kościelnego obszaru Południowy Meksyk z siedzibą w mieście Meksyk.

Przed swym powołaniem na pełnoetatowego Przedstawiciela Władz Naczelnych Kościoła Starszy Christofferson był zastępcą naczelnego doradcy prawnego NationsBank Corporation (obecnie Bank of America) w Charlotte w Północnej Karolinie. Wcześniej był starszym wiceprezesem i naczelnym doradcą w Commerce Union Bank of Tennessee w Nashville, gdzie aktywnie angażował się także w sprawy społeczne i udzielał się w organizacjach międzywyznaniowych. Od roku 1975 do 1980 roku Starszy Christofferson odbywał praktyki z zakresie prawa w Waszyngtonie po ukończeniu aplikacji u sędziego okręgowego Johna J. Siricy (1972–1974).

Urodził się w Pleasant Grove w stanie Utah. Ukończył szkołę średnią w New Jersey, zrobił licencjat na Uniwersytecie Brighama Younga, gdzie był stypendystą Edwina S. Hinckleya, natomiast stopień naukowy z prawa zdobył na Uniwersytecie Duke.

Służył między innymi jako przedstawiciel regionalny Kościoła, prezydent palika i biskup. Jako młody mężczyzna służył na misji w Argentynie.

Starszy Christofferson i jego żona, Katherine Jacob Christofferson, są rodzicami pięciorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.