Biografia przywódcy

Prezydent Thomas S. Monson

 

Prezydent Thomas S. Monson służył jako szesnasty Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 3 lutego 2008 r. Zmarł 2 stycznia 2018 r. w swoim domu w Salt Lake City w stanie Utah. W chwili śmierci był otoczony rodziną. Zmarł, mając 90 lat. Przyczyną zgonu był podeszły wiek.

Od 10 listopada 1985 roku służył jako doradca w Radzie Prezydenta Kościoła. Wcześniej był pierwszym doradcą Prezydenta Gordona B. Hinckleya, na który to urząd został wyświęcony 12 marca 1995 roku. Jeszcze wcześniej, 5 czerwca 1994 roku, został powołany na Drugiego Doradcę Prezydenta Howarda W. Huntera, a 10 listopada 1985 roku na Drugiego Doradcę Prezydenta Ezry Tafta Bensona. 4 października 1963 roku został poparty na członka Kworum Dwunastu Apostołów, natomiast 10 października 1963 roku, mając 36 lat, został ustanowiony Apostołem.

Od 1959 do 1962 roku Prezydent Monson służył jako prezydent Misji Kanadyjskiej Kościoła, której siedziba znajdowała się w Toronto w prowincji Ontario. Wcześniej służył w prezydium Palika Temple View w Salt Lake City w stanie Utah oraz jako biskup okręgu Sixth–Seventh w tym paliku.

Prezydent Monson urodził się 21 sierpnia 1927 roku w Salt Lake City; jego rodzice to G. Spencer i Gladys Condie Monson. Uczęszczał do szkół publicznych w Salt Lake City, a w 1948 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Uniwersytecie Utah, zdobywając tytuł naukowy z zarządzania. Pracę dyplomową napisał w College of Business należącym do Uniwersytetu Utah, później pracował tam również jako wykładowca. Następnie otrzymał stopień MBA na Uniwersytecie Brighama Younga. W kwietniu 1981 roku ten sam uniwersytet przyznał Prezydentowi Monsonowi tytuł doktora prawa, honoris causa. Honorowy tytuł doktora Humane Letters otrzymał od Salt Lake Community College w czerwcu 1996 roku. Honorowy doktorat w dziedzinie biznesu przyznał mu w maju 2007 roku Uniwersytet Utah. W maju 2009 roku otrzymał honorowy doktorat z zakresu komunikacji od Uniwersytetu Utah Valley, zaś od Uniwersytetu Southern Utah honorowy doktorat za służbę społeczną. W kwietniu 2010 roku Uniwersytet Weber State przyznał mu honorowy doktorat nauk humanistycznych. W maju 2011 roku otrzymał honorowy doktorat nauk humanistycznych od Dixie State College w Utah. Jest członkiem studenckiego bractwa biznesu Alpha Kappa Psi.

Pod koniec II wojny światowej Prezydent Monson służył w marynarce Stanów Zjednoczonych. 7 października 1948 roku poślubił Frances Beverly Johnson w świątyni Salt Lake. Są rodzicami trojga dzieci, mają ośmioro wnucząt i siedmioro prawnucząt.

Prezydent Monson zrobił błyskotliwą karierę jako wydawca i drukarz. W 1948 roku związał się z Deseret News, gdzie służył jako kierownik działu reklamy tej gazety oraz Newspaper Agency Corporation. Następnie został mianowany na dyrektora sprzedaży w Deseret News Press, jednej z największych komercyjnych firm wydawniczych na zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie awansował aż do pozycji dyrektora generalnego, którą piastował do momentu powołania do Kworum Dwunastu w 1963 roku. Przez wiele lat był prezesem zarządu Deseret News Publishing Company. Prezydent Monson jest byłym prezesem Cechu Drukarzy w Utah oraz byłym członkiem rady dyrektorów Cechu Drukarzy w Ameryce.

Dzięki swojemu rozległemu doświadczeniu w biznesie przez wiele lat służył jako członek zarządu kilku znaczących firm i przedsiębiorstw. Obecnie służy jako członek Rady Edukacji Kościoła oraz członek rady nadzorczej na Uniwersytecie Brighama Younga.

Od 1969 roku Prezydent Monson służy jako członek Ogólnokrajowej Rady Wykonawczej Amerykańskich Skautów.

Jest on również członkiem Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club oraz Salt Lake Exchange Club.

Prezydent Monson przez wiele lat służył jako członek Rady Regentów stanu Utah, organu, który zarządza szkolnictwem wyższym w tym stanie. Służył również jako urzędnik w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Utah.

W grudniu 1981 roku Prezydent Ronald Reagan wyznaczył Prezydenta Monsona do służby w prezydenckim zespole do spraw Inicjatyw Sektora Prywatnego. Służył tam do grudnia 1982 roku, kiedy to zespół wypełnił powierzone mu zadania.

W 1966 roku Prezydent Monson otrzymał Nagrodę Uniwersytetu Utah dla Wybitnych Absolwentów. Otrzymał też Nagrodę Srebrnego Bobra Skautów Ameryki (1971 r.), prestiżową Nagrodę Srebrnego Bizona (1978 r.), najwyższą międzynarodową nagrodę skautingu — Brązowego Wilka (1993 r.) oraz nagrodę Skautów Kanadyjskich — Srebrnego Lisa (2011 r.). W 1997 roku otrzymał nagrodę Ochotnika od Gwardii Narodowej Utah oraz nagrodę za Wybitne Człowieczeństwo na Uniwersytecie Brighama Younga. W 1998 roku zarówno Prezydent, jak i Siostra Monson otrzymali Nagrodę Nieustannej Troski Humanitarnej, przyznawaną przez Siostry Miłosierdzia św. Josepha Villi. W roku 2000 otrzymał nagrodę Józefa i Hyruma Smithów „Mówcy Roku” od kościelnego Stowarzyszenia ds. relacji ze społeczeństwem. W 2005 roku Fundacja Badań nad Sercem i Płucami, będąca częścią Fundacji Deseret, przyznała mu nagrodę Dziedzictwo życia. W roku 2007 otrzymał nagrodę za pracę humanitarną na całym świecie od klubu Rotary. Otrzymał również nagrody od czterech filii Stowarzyszenia Zarządzania BYU.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.