Biografia przywódcy

Prezydent Boyd K. Packer

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, został wyświęcony na ten urząd 3 lutego 2008 roku. Wcześniej, od 5 czerwca 1994 roku, pełnił obowiązki Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów. Zanim został pełniącym obowiązki Prezydenta, służył jako członek Kworum Dwunastu Apostołów od 9 kwietnia 1970 roku, kiedy to został ustanowiony Apostołem. Wcześniej przez prawie dziewięć lat służył jako Asystent Kworum Dwunastu Apostołów.

Będąc z wykształcenia nauczycielem, służył jako kierownik seminariów i instytutów religii dla Kościoła oraz jako członek Rady Administracyjnej Uniwersytetu Brighama Younga.

Studiował na Weber College, a następnie otrzymał tytuł licencjata i magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie Stanowym Utah. Na Uniwersytecie Brighama Younga uzyskał doktorat z zakresu administrowania oświatą.

Prezydent Packer urodził się 10 września 1924 roku w Brigham City w stanie Utah. Podczas II Wojny Światowej służył jako pilot bombowca w bitwach nad Pacyfikiem.

Prezydent Packer służył jako prezydent misji w Nowej Anglii. Jest autorem wielu książek i innych publikacji. Jest artystą, jego ulubionym tematem są ptaki. Jest mężem Donny Smith. Są rodzicami dziesięciorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.