Artykuły prasowe

Zjednoczenie dzięki wierze

Gdy pandemia Covid–19 przybrała na sile, życie społeczne zaczęło się zamykać. Odwołano imprezy, wiele firm zamknięto, a nawet odstępowano od tradycyjnych uroczystości. Wstrzymano nabożeństwa religijne. Jednak w Sabadell, w Hiszpanii, pewna grupa międzywyznaniowa kontynuowała swoje spotkania wirtualnie.

Grupa Dialogu Międzywyznaniowego w Sabadell (GDIS) spotyka się co miesiąc, aby wspólnie omawiać różnorodne tematy. Według Cristiny Villar Rey z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich „działalność tej grupy jest zatwierdzona przez radę miasta i ma na celu promowanie wiedzy i wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami religijnymi obecnymi w mieście”.

Święci w dniach ostatnich, katolicy, baptyści, anglikanie, wyznawcy Brahma Kumaris, bahaici, żydzi i ewangelicy wspólnie określają coroczny temat. Każdego miesiąca jeden z reprezentantów dzieli się naukami swojej wiary na dany temat. Od czasu do czasu zapraszani są goście, którzy dzielą się fachową wiedzą z zakresu ustawodawstwa, zdrowia i innych zagadnień.

Po wielu miesiącach wideokonferencji odbyło się pierwsze od dawna spotkanie GDIS na żywo. Grupa zebrała się w małym lesie na terenie otaczającym budynek kościelny świętych w dniach ostatnich. Postanowiono, że we wrześniu odbędzie się uroczystość w hołdzie wszystkich osób, które zmarły w wyniku pandemii. W wydarzeniu tym weźmie udział rada miasta Sabadell.

Interfaith01
Interfaith01
Kilku członków grupy po majowym spotkaniu2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Analogicznie, robocza grupa międzywyznaniowa w Portugalii ostatnio spotkała się w formule hybrydowej półtora roku po rozpoczęciu pandemii. We wtorek 22 czerwca spotkało się 15 reprezentantów różnych kościołów mających swą siedzibę w Portugalii. Ze względu na ograniczenia rządowe, które zezwalają na zajęcie jedynie 30 procent miejsc w sali konferencyjnej, niektórzy uczestniczyli w spotkaniu na żywo, a pozostali wirtualnie.

Interfaith02
Interfaith02
Sesja na żywo portugalskiej Grupy Dialogu Międzywyznaniowego2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mówcy zostali wybrani spośród religijnych reprezentantów grupy. Dr Joaquim Moreira z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przemawiał na temat „Społecznego wymiaru działalności kościołów w Portugalii w pomocy humanitarnej”. Oprócz przywódców duchowych w spotkaniu uczestniczyło wielu liderów rządowych i pozarządowych.

Interfaith03
Interfaith03
Przemawia dr Moreira2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jak mówił dr Moreira, grupa „odbywa regularnie comiesięczne spotkania, podczas których omawiane są zagadnienia związane z religią oraz to, w jaki sposób religie mogą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo portugalskie”. Celem jej członków jest osiągnięcie jedności religijnej z poszanowaniem różnic doktrynalnych poszczególnych wyznań — jedności w osiąganiu wspólnie założonych celów.

Ostatnie omawiane przez nich tematy obejmowały przestrzeganie w kraju przepisów zdrowotnych w związku z pandemią. Dotyczyły rozpowszechniania informacji o szczepionce i pomocy migrantom w szczepieniach bez obawy przed wydaleniem z kraju. Dodatkowo wspierają uchodźców w procesie integracji z portugalskim społeczeństwem.

Grupa ta walczy o równe prawa dla wszystkich religii. Jednym z ich osiągnięć jest zalegalizowanie prozelityzmu w Portugalii [nawracanie, przyjmowanie nowych wyznawców — przyp. tłum.]. Dążą do osiągnięcia równowagi między świeckością a religijnością wśród młodzieży w portugalskim systemie edukacji. W tym świetle zabiegają o zmianę przedmiotu szkolnego z „Katolickiej edukacji moralnej i religijnej” na „Historię religii”. W dalszej kolejności starają się obalić mity wśród młodych dorosłych na temat różnych religii i „siać ziarno dla ustanowienia pokoju religijnego w Portugalii”.

Zrozumienie, szacunek, przyjaźń i miłość. Są to wartości, do których dążą ludzie wszystkich wyznań. Wspólna praca w tym duchu umożliwia grupom realizowanie nadziei na pokój i jedność, wyeliminowanie stereotypów, obalanie błędnych przekonań i unikanie wyobcowania. Mając świadomość podobieństw, zamiast skupiać się na różnicach, mogą stanąć razem, aby pomóc chronić wolności religijne.

Starszy David A. Bednar, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, utrzymuje, że „właściwe zrozumienie i szacunek dla grup religijnych może przynieść ważne korzyści dla całej społeczności”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.