Artykuły tematyczne

Zdalna więź: Łącząc pokolenia

Starania kobiecej organizacji Britannia w Londynie w nawiązywaniu relacji w czasie pandemii

„I oto, mówię wam te rzeczy, abyście uczyli się mądrości; abyście uczyli się, że gdy służycie swoim bliźnim, zaprawdę, służycie Swemu Bogu” (Ks. Mosjasza 2:17).

Na całym świecie ludzie doświadczyli wielkich strat w czasie pandemii. Wierni członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie są wyjątkiem. Jedną z tych strat jest brak towarzystwa. Zachowywanie dystansu społecznego uniemożliwia spotkania z przyjaciółmi, członkami rodziny czy sąsiadami tak często, jak miało to miejsce dawniej. Przynosi to szkodę zarówno młodym, jak i starszym członkom. W poszukiwaniu rozwiązań tej sytuacji powstał Projekt łączenia pokoleń.

Candice MacAllister to prezydent Stowarzyszenia Pomocy [organizacja kobieca] kongregacji dla młodych dorosłych Britannia w Londynie w Wielkiej Brytanii. W czasie pandemii razem z grupą kobiet postanowiła znaleźć rozwiązanie sytuacji związanej z ich izolacją. Powiedziała: „Londyn jest notorycznie miastem samotności […], a nawiązanie relacji może być naprawdę trudne”. Candice rozmawiała ze swoim biskupem o tym, jakim wyzwaniem może być dla młodej dorosłej osoby nawiązanie relacji z osobami z innego pokolenia. Starsze kobiety z tego obszaru również borykały się z samotnością z powodu pandemii. Candice stwierdziła, że najlepszym sposobem niesienia pomocy tym kobietom są wirtualne spotkania w ramach Projektu łączenia pokoleń.

Candice MacAllister
Candice MacAllister
Candice MacAllister - Prezydent Organizacji Kobiet2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W ramach tej inicjatywy kobieca organizacja Britannia nawiązała kontakt i interakcje ze starszymi kobietami mieszkającymi w okolicy. Każda młoda dorosła kobieta, która chciała wziąć udział w tej akcji, została poproszona o skontaktowanie się ze starszą lub owdowiałą kobietą z jej okolicy. Dzięki rozmowom telefonicznym każda para poznała szczegóły z życia drugiej oraz znalazła towarzystwo w tej bezprecedensowej sytuacji.

Uczestniczka Martsie Webb poznała dwie kobiety, Mary Woods i Margaret Canham, które dorastały razem i wspólnie przystąpiły do kościoła. Stały się przyjaciółkami na całe życie, a w czasie pandemii mieszkały razem z mamą Mary. Martsie zaprzyjaźniła się z nimi w czasie Projektu łączenia pokoleń i wraz z mężem, przywódcą kongregacji, miała okazję spotkać się z nimi osobiście, po złagodzeniu obostrzeń związanych z izolacją. Powiedziała: „Nasza służba była czystą radością, gdy pomyślimy o tym, co te dwie kobiety nam dały. Nawet nie wiem, czy mogę określić to ‘służbą’, ponieważ byliśmy beneficjentami ich wzorowanej na Chrystusie miłości”.

MaryMargaretDaphne
MaryMargaretDaphne
Mary Woods, Margaret Canham i Daphne Ellender2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ten projekt połączył kobiety o różnych doświadczeniach, które mogły się nawzajem poznać. Candice MacAllister powiedziała: „Wszystko, co dajesz, po prostu zostanie pomnożone. Nigdy tak do końca nie wiesz, jakie ma to znaczenie dla innych osób”. Służąc sobie nawzajem, każda kobieta zyskała nieoczekiwanego, ale okazującego troskę wirtualnego przyjaciela.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.