Dodatkowe źródło

List od pierwszego prezydium na temat zasadów administrowania w trudnych czasach

Do:        Władz Generalnych, Urzędników Generalnych, Siedemdziesiątych Obszaru, Prezydentów palików, misji, dystryktów i świątyń oraz Biskupów i Prezydentów gmin

Drodzy Bracia i Siostry,

Zasady administrowania w trudnych czasach

Jesteśmy wdzięczni za wysiłki podejmowane przez wielu z Was, aby uważnie postępować według instrukcji ogłaszanych przez przywódców krajowych, regionalnych i lokalnych w wielu krajach, które mają związek z pandemią COVID-19. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich również podejmuje odpowiednie środki ostrożności i zapewnia pomoc osobom potrzebującym.

W obecnej sytuacji i wziąwszy pod uwagę najbliższą przyszłość, Kościół oraz jego członkowie z wiarą będą oddani zobowiązaniu, by być dobrymi obywatelami i sąsiadami.

Do niniejszego listu załączone są dokumenty z wyjaśnieniem zasad administracyjnych dotyczących Kościoła w tym czasie pełnym wyzwań. Wskazówki odnoszą się do podstawowych obrzędów, błogosławieństw oraz innych funkcji Kościoła. Ma to na celu pomóc przywódcom przejść przez obecną sytuację kryzysową oraz przez dni pełne wyzwań w przyszłości.

Dokumenty te przygotowano w odpowiedzi na zakłócenia w procedurach Kościoła i w zajęciach członków powstałe w wyniku ogólnoświatowej pandemii COVID-19. Wskazują one kierunek działania w czasie istnienia pandemii w danym kraju czy obszarze. Z czasem mogę pojawić się inne wytyczne.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.