Mormon Newsroom
Temat

Zaprzestańcie szykanowania

Czy jest to prawdziwe? Czy jest to miłe? Czy jest to pomocne?

Po wejściu do klasy w jednym z liceów wzrok kieruje się na zapisane nad oknami wyrazistą czcionką trzy pytania. Te pytania zachęcają uczniów do bycia częścią wspierającego, zapewniającego zrównoważony rozwój środowiska społecznego. Czy jest to prawdziwe?  Czy jest to miłe? Czy jest to pomocne?

To oparte na zasadach podejście wspierane w tej klasie stanowi trwały standard i wzór właściwego życia rodzinnego, zawodowego, jak i interakcji w mediach społecznościowych. Nasz język może albo wspierać i zachęcać, albo ranić i obrażać.

Komunikacja, która nie przechodzi tego prostego testu, występuje we wszystkich językach i na wszystkich popularnych platformach społecznościowych. W każdej sytuacji komunikacja odbiegająca od tego wzoru jest kłamliwa i obraźliwa. Nieprzyzwoite obrazy, język, gesty, memy, żarty, historie i plotki wysyłane w wiadomościach SMS, poprzez e-mail, witryny internetowe i aplikacje telefoniczne są przykładami zepsutych, pozbawionych szacunku relacji międzyludzkich.

„Szykanowanie stanowi problem zdrowia publicznego i z tego powodu należy je natychmiast ograniczyć poprzez zapobieganie, interwencję i terapię. Jako rodzice, nauczyciele i całe społeczeństwa ponosimy wspólną odpowiedzialność za słuchanie naszych dzieci i zapewnienie im ochrony poprzez dostarczanie informacji, zwiększanie świadomości i wsparcie wszystkich zaangażowanych stron za pomocą odpowiednich narzędzi i wiedzy”, poinformował przewodniczący European Antibullying Network [EAN — Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Szykanowaniu], pan Costas Yannopoulos 1

Główny mówca V Międzynarodowej Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Szykanowaniu, Peter Smith, emerytowany profesor psychologii na Uniwersytecie Londyńskim i honorowy członek honorowy EAN, przedstawił spójność wskaźników dotyczących osób szykanujących i szykanowanych bez względu na różnice płci. Główny wniosek profesora Smitha jest taki, że zjawisko szykanowania wpływa w równym stopniu na chłopców, jak i dziewczęta2.

Matt Watson, terapeuta w ramach Służb rodzinnych w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, twierdzi, że dane zachowanie można nazwać szykanowaniem, „jeśli wzbudza w kimś strach lub lęk, lub gdy ktoś mówi ‘przestań’, ale to zachowanie jest nadal kontynuowane. W takiej sytuacji uczucia ofiary nie są brane pod uwagę”3.

Musimy porzucić gorszącą komunikację, aby uniknąć obrzydliwych konsekwencji. Starszy Dieter F. Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest narratorem przejmującego 10-minutowego filmu o fikcyjnych postaciach, w którym ukazano niepożądane konsekwencje niewłaściwego zachowania, a także przemianę serca pewnego młodego człowieka4. Starszy Dieter F. Uchtdorf radzi nam, że jeśli chodzi o nienawiść, plotkowanie, lekceważenie, wyśmiewanie, chowanie urazy czy chęć zranienia kogoś — mamy tego zaprzestać!

„Czy żywisz do kogoś urazę? Czy obmawiasz innych za ich plecami, nawet jeśli to, co mówisz, jest prawdą? Czy odsuwasz od siebie lub karzesz kogoś, dlatego że zrobił coś złego? Czy po kryjomu zazdrościsz komuś? Czy chcesz kogoś skrzywdzić? Jeśli odpowiedzieliście twierdząco na którekolwiek z tych pytań, zechciejcie odnieść się do dwóch słów wspomnianych wcześniej: zaprzestańcie tego! W tym życiu i bez naszego nieokiełznanego uporu, rozgoryczenia i zawiści jest wystarczająco dużo bólu i smutku”.

Starszy Uchtdorf mówi dalej: „Bądźmy mili. Przebaczajmy. Rozmawiajmy z innymi łagodnie. Dobrze czyńmy wszystkim, abyśmy mogli spojrzeć na innych w sposób, w jaki Ojciec Niebieski patrzy na nas: jako na pełne wad, niedoskonałe istoty, które mają potencjał i wartość znacznie przekraczające granice ich wyobrażeń. Musimy kochać innych i wybaczać im, bo Bóg tak bardzo nas kocha. Pamiętajcie: na końcu ten kto będzie miłosierny, dostąpi miłosierdzia”.

W szkole zwanej życiem to nasze relacje z innymi są tym, co ma największe znaczenie. Pamiętajcie, aby wasze kontakty z bliźnimi były zgodne z tymi trzema podstawowymi pytaniami.

Czy jest to prawdziwe?

Czy jest to miłe?

Czy jest to pomocne?

     
    

1. V Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Szykanowaniu, strona internetowa Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Szykanowaniu, aktualności, komunikat prasowy

2. Ibid.

3. „How to Beat Bullying”, Rebecca M. Taylor, Czasopisma kościelne

4. Gospel Media, Bullying-Stop it, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.