Artykuły prasowe

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania Świątyni Rzym we Włoszech

Ogłoszenie dni otwartych oraz terminu poświęcenia

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania pierwszej świątyni Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich we Włoszech. Przywódcy Kościoła ogłosili, że Świątynia Rzym we Włoszech będzie otwarta dla szerokiej publiczności od poniedziałku 28 stycznia 2019 r. do soboty 16 lutego 2019 r., z wyłączeniem niedziel.

   Rezerwacji będzie można dokonywać na kilka tygodni przed zaplanowanymi dniami otwartymi, na stronie internetowej: templeopenhouse.lds.org. Świątynia znajduje się w północno-wschodniej części Rzymu w pobliżu Grande Raccordo Anulare. Sesje poświęcenia będą się odbywały od niedzieli 10 marca do niedzieli 17 marca 2019 r.

Prezydent Russell M. Nelson, przywódca Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na świecie powiedział: „Święte obrzędy dokonywane w tej świętej świątyni będą jednoczyć rodziny na wieczność. Bóg kocha jednakowo wszystkie Swoje dzieci i zapewnił sposób, dzięki któremu mogą one być połączone więzią miłości z pokolenia na pokolenie. Bardzo cieszymy się, że poświęcimy świątynię w mieście, które odegrało tak ważną rolę w dziejach świata”.

Kiedy w październiku 2008 r. ogłoszono budowę Świątyni Rzym we Włoszech, wieści te zostały przyjęte ze zdumieniem i wdzięcznością przez członków Kościoła we Włoszech oraz tysiące członków na całym świecie. Podobnie jak wszyscy chrześcijanie, mormoni postrzegają Rzym jako jedno z najbardziej historycznych miejsc na świecie — to biblijne miasto, w którym dawni apostołowie, Piotr i Paweł, głosili ewangelię Jezusa Chrystusa.

23 października 2010 r. rozpoczęto budowę trzypiętrowego budynku o powierzchni 3,7 tys. metrów kwadratowych, kiedy ówczesny Prezydent Kościoła, Thomas S. Monson, wraz z przywódcami Kościoła oraz miejscowej społeczności uczestniczył w tradycyjnej ceremonii przełamania ziemi.

Świątynia Rzym we Włoszech stanowi część centrum religijnego i kulturalnego rozmieszczonego na ponad 60 tys. metrów kwadratowych, w którym znajduje się wielofunkcyjny dom spotkań, centrum dla odwiedzających, centrum historii rodziny i pomieszczenia mieszkalne dla gości. Zewnętrzna część świątyni jest wykonana z granitu i dekoracyjnego szkła. Do wykończenia wnętrza użyto najlepszych materiałów i  wyrobów w marmurze, drewnie, jak również w formie dekoracyjnych fresków.

Świątynia będzie służyć ponad 23 tys. członków Kościoła zamieszkałym we Włoszech oraz w sąsiednich krajach. Obecnie na całym świecie jest 159 otwartych świątyń, a w Europie jest ich 12.

Mormońskie świątynie różnią się od kaplic, w których członkowie spotykają się na niedzielne nabożeństwa. Uważa się je za „domy Pana”, gdzie nauki Jezusa Chrystusa zyskują potwierdzenie dzięki obrzędom małżeństwa, chrztu oraz innym ceremoniom łączącym rodziny na wieczność.

Więcej informacji o celu istnienia świątyń oraz ich znaczeniu dla świętych w dniach ostatnich znajduje się na stronie: www.mormoni-media.pl/artykuł/Świątynie.

Więcej informacji na temat Świątyni Rzym we Włoszech znajduje się na stronie internetowej: http://www.media-mormoni.it/articolo/tempio-di-roma.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.