Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w: 12. Międzynarodowym Konkursie Sztuki pod patronatem Muzeum Historii Kościoła

Wiosną 2022 r. pod patronatem Muzeum Historii Kościoła — Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — odbędą się: 12. Międzynarodowy Konkurs Sztuki oraz Wystawa. Artyści są proszeni o przesyłanie swoich prac plastycznych na temat: „Wszyscy jesteśmy podobni Bogu” w terminie od 1 lutego do 1 czerwca 2021 r.

Muzeum-Historii-Koscioa
Muzeum Historii Kościoła2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Ten międzynarodowy, oceniany przez jury, konkurs ma na celu zachęcić świętych w dniach ostatnich do stworzenia wartościowych dzieł sztuki oraz pochwalenia się swoimi różnorodnymi stylami, technikami, wykorzystywanym tworzywem i perspektywą.

„Poprzez sztukę możesz wyrazić swoje uczucia i przekonania”, powiedział Christian Fingerle, kierownik Departamentu ds. Historii Kościoła w Obszarze Europy. „Kiedy pozwolisz swojemu sercu przemówić poprzez umiejętności dane ci przez Boga, będziesz w stanie wyrazić coś, co może wywrzeć na innych ogromny wpływ”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powyżej 18. roku życia. Aby wziąć w nim udział, artyści muszą przesłać cyfrowe zdjęcie swojej pracy, korzystając z przeznaczonego do tego narzędzia na stronie internetowej muzeum.

Muzeum zachęca do udziału osoby czerpiące z różnorodnych tradycji kulturowych i estetycznych, tworzące w różnorodnych stylach i wykorzystujące różne tworzywa artystyczne. Mogą to być takie dziedziny sztuki lub tworzywa, jak malarstwo, rysunek, tekstylia, fotografia, grafika, rzeźba, szkło, glina, ceramika, drewno, skóra, kamień, metal, sztuka tradycyjna i ludowa, formy mieszane, multimedia, wideo, kino i inne.

W procesie oceny weźmie udział pięciu jurorów posiadających różnorodne wykształcenie artystyczne i specjalistyczną wiedzę, z których każdy będzie oceniał indywidualnie. Pierwsza runda polega na kwalifikacji każdego zgłoszenia na podstawie zdjęć w formie cyfrowej oraz oświadczenia artysty. Podczas drugiej rundy zostaną ocenione właściwe prace, po czym jurorzy wybiorą spośród nich te, które zostaną zaprezentowane na wystawie.

Dokonując oceny, jurorzy wezmą pod uwagę zgodność z tematem, innowacyjny charakter dzieła oraz jego wartość artystyczną.

Jurorzy i publiczność wybiorą artystów, którzy otrzymają wyróżnienie oraz nagrodę publiczności. Pozostałe dzieła zostaną zakupione w celu poszerzenia kolekcji muzealnej.

Muzeum Historii Kościoła, zlokalizowane w Salt Lake City w stanie Utah, zostało założone w celu reprezentowania międzynarodowego środowiska członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Począwszy od 1987 roku, co trzy lub cztery lata, organizuje ono Międzynarodowy Konkurs Sztuki.

Laura Howe, kuratorka sztuki w Muzeum Historii Kościoła, ma nadzieję, że dzięki temu konkursowi poszczególne osoby poczują się częścią większej rodziny i zauważą że ich wyjątkowa perspektywa i pochodzenie są doceniane.

„Ważne jest, aby wszystkie dzieci Boże postrzegały siebie jako członków rodziny Jezusa Chrystusa”, powiedziała Howe. „Ten konkurs sztuki ma im w tym pomóc oraz ukazać, że są zarówno częścią Kościoła, jak i jego historii”.

Wszyscy członkowie Kościoła, którzy są zainteresowani podzieleniem się swoją twórczością, są zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie i do wspólnego oddawania czci Bogu pomimo różnych stylów artystycznych czy zaplecza kulturowego.

„Każdy może przesłać swoją pracę plastyczną”, powiedział Fingerle. „Nie musisz być zwycięzcą poprzedniego konkursu sztuki, celebrytą ani profesjonalistą. Musisz tylko mieć pasję i z zaangażowaniem pragnąć przekazać istotne przesłanie”.

Wystawa sztuki potrwa od marca do października 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie, ogólnych zasadach, procesie oceny przez jury i nagrodach można znaleźć na stronie internetowej https://history.churchofjesuschrist.org/content/museum/competition-details.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.