Artykuły prasowe

Zamknięcie Świątyni Frankfurt w Niemczech z powodu remontu

Od poniedziałku 7 września 2015 r. Świątynia Frankfurt w Niemczech zostanie zamknięta z powodu gruntownego remontu. Ponowne otwarcie zaplanowano na lipiec 2017 roku.

Budowę świątyni ogłoszono w kwietniu 1981 r., przywódcy Kościoła przełamali ziemię pod budowę w lipcu 1985 r., a Ezra Taft Benson, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 1985 do 1994 r., poświęcił ją 28 sierpnia 1987 r. Świątynia służy świętym w dniach ostatnich z Niemiec, Luksemburga, północnej Francji, Abu Zabi, Bahrajnu, Austrii, Albanii, Serbii, Cypru, Chorwacji i Słowenii.

Na początku tego roku z powodu gruntownego remontu zamknięto również Świątynię Freiberg w Niemczech. Świątynia ta będzie zamknięta do 30 maja 2016 r.

Prezydent Gordon B. Hinckley, będący wówczas doradcą w Radzie Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, poświęcił Świątynię Freiberg 29 czerwca 1985 r. Świątynia została przebudowana i ponownie poświęcona 7 września 2002 r. przez Prezydenta Hinckleya, prezydenta Kościoła od 1995 do 2008 r. Świątynia służy świętym w dniach ostatnich ze wschodnich Niemiec, Czech, Słowacji, Polski, Rumunii i Węgier.

Święci w dniach ostatnich z Europy mogą uczęszczać do otwartych świątyń, między innymi do Świątyni Berno w Szwajcarii, Świątyni Madryt w Hiszpanii oraz Świątyni Londyn i Świątyni Preston w Anglii.

Obecnie na świecie jest 147 świątyń. Ponad 30 świątyń znajduje się na różnym etapie renowacji lub budowy albo ogłoszono ich budowę. W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. poświęcono Świątynię Indianapolis w Indianie.

Świątynie świętych w dniach ostatnich różnią się od domów spotkań czy kaplic, w których członkowie spotykają się na niedzielne nabożeństwa. Uważa się je za „domy Pana”, gdzie nauki Jezusa Chrystusa są wzmacniane poprzez zawieranie małżeństw, chrzty oraz inne obrzędy, które łączą rodziny na wieczność. W świątyniach członkowie uczą się więcej o celu życia na ziemi i zawierają przymierza, że będą służyć Jezusowi Chrystusowi i swoim bliźnim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.