Artykuły prasowe

Wydanie 13 pieśni rozpoczyna publikację nowego śpiewnika

Nowa muzyka dostępna poprzez aplikacje: Uświęcona muzyka i Biblioteka ewangelii

Stopniowa publikacja nowego ogólnoświatowego śpiewnika Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rozpoczęła się wydaniem 13 nowych pieśni w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim. Z tych nowych zasobów muzycznych można korzystać poprzez aplikacje: Uświęcona muzyka i Biblioteka ewangelii oraz online w Bibliotece muzycznej Kościoła na stronie music.churchofjesuschrist.org.

Małe partie nowych zasobów muzycznych będą publikowane w wersji cyfrowej aż do wydania całego śpiewnika obecnie spodziewanego w wersji drukowanej i cyfrowej przed końcem 2026 r. w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim. Oczekuje się, że do końca 2030 r. cały śpiewnik będzie dostępny w 50 językach. Każda pieśń zawiera wersję wokalną oraz dwie wersje instrumentalne.

Hymny dostępne obecnie:

„Jesteśmy wdzięczni, że te hymny i pieśni będą dostępne od teraz, i że będzie ich przybywać, co zwiększy naszą wiarę i będzie nadal inspirować nas do czynienia dobra”, powiedział Starszy Michael T. Ringwood z Kworum Siedemdziesiątych, dyrektor wykonawczy Departamentu ds. kapłaństwa i rodziny.

Ponowny przegląd śpiewników

W czerwcu 2018 r. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosił ponowny przegląd Hymnów i Śpiewnika dla dzieci, by skuteczniej jednoczyć członków Kościoła na całym świecie w oddawaniu czci Bogu. Nowy zbiór pieśni będzie zatytułowany: „Hymny — do korzystania w domu i w kościele”.

Ta nowa kolekcja pieśni będzie zawierać tę samą listę utworów i numerację we wszystkich językach. Będzie obejmować w sumie od 450 do 500 hymnów. Hymny charakterystyczne dla danego regionu lub języka, na przykład pieśni patriotyczne, będą dostępne w specjalnych zbiorach cyfrowych dla danego języka.

Zasoby muzyczne zostały wybrane na podstawie pięciu kryteriów zaakceptowanych przez Pierwsze Prezydium:

  1. Wzrost wiary w naszego Ojca Niebieskiego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i oddawanie Im czci.
  2. Źródło nauczania podstawowych doktryn ewangelii z mocą i klarownością.
  3. Zachęta do radosnego śpiewu w domu i w kościele.
  4. Pocieszenie dla strudzonych i inspiracja dla członków do wytrwania w wierze.
  5. Jednoczenie członków w całym Kościele.

W przedmowie do obecnego wydania Hymnów Pierwsze Prezydium pisze: „Bracia i siostry, korzystajmy z hymnów, aby zaprosić Ducha Pana do naszych kongregacji, naszych domów i naszego życia osobistego. Zapamiętujmy i rozważajmy je, recytujmy i śpiewajmy, czerpiąc z nich duchową siłę”.

By dowiedzieć się więcej o aktualizowanych zasobach muzycznych, należy odwiedzić stronę: HymnbookNews.churchofjesuschrist.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.