Artykuły prasowe

Wyżsi rangą przywódcy Kościoła przemawiają na Forum Międzywyznaniowym G20 we Włoszech

Starszy Ronald A. Rasband omawia kwestie wolności religijnej; Siostra Eubank podejmuje temat wpływu głodu na ubóstwo wśród dzieci

Organizatorzy Forum Międzywyznaniowego G20 (które odbyło się we Włoszech 12–14 września 2021 r.) poprosili przywódców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich o omówienie zagadnienia wolności religijnej oraz jej wpływu na religie mniejszościowe.

Interfaith forum 01
Interfaith forum 01
Starszy JackN. Gerard (wśrodku), Siostra Sharon Eubank (po lewej) iStarszy RonaldA. Rasband (po prawej) idą na spotkanie podczas Forum Międzywyznaniowego G20.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tym tematem zajął się Starszy Ronald A. Rasband z Kworum Dwunastu Apostołów. W uwagach, które wygłosił 13 września przed audytorium składającym się ze światowych przywódców religijnych podczas sesji poświęconej wolności religijnej i wyznaniom mniejszościowym, Apostoł mówił o początkach Kościoła — wówczas mniejszościowego. Od skromnych XIX-wiecznych początków w stanie Nowy Jork i burzliwych czasów w stanach Ohio, Missouri i Illinois Kościół wyrósł na ogólnoświatowe wyznanie, które obecnie liczy prawie 17 milionów członków.

„Kiedy religia może rozkwitać bez ograniczeń, wierzący na całym świecie dokonują prostych i czasem heroicznych aktów służby”, powiedział Starszy Rasband. „Stoimy ramię w ramię, służąc z wieloma z was”.

Apostoł opisał służbę, jakiej Kościół podjął się we współpracy z innymi podmiotami podczas pandemii COVID-19. Powiedział, że w samym tylko 2021 r. Kościół przekazał organizacji COVAX datki pokrywające koszt prawie 1,5 miliarda szczepionek przeciwko COVID-19; Kościół zapewnił też 26 milionów posiłków głodnym oraz uczestniczył w 294 projektach służby dla uchodźców w 50 krajach.

„Mam nadzieję, że uniwersalna dobroć powodowana tradycjami religijnymi wzbudzi szacunek i podziw”, powiedział Starszy Rasband na Forum. „Ludzie na całym świecie doświadczają błogosławieństw, gdy ratujemy życie, podnosimy na duchu i dodajemy otuchy. Bądźmy wdzięczni za możliwość dokonywania zmian. W ten sposób wypełniamy i poszerzamy prawdę o tym, że ‘Bóg kocha wszystkie swoje dzieci w każdym narodzie świata’ — nawet najmniejsze mniejszości spośród nas”.

Później tego samego dnia Starszy Rasband spotkał się z Jego Świątobliwością Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem z Greckiego Kościoła Prawosławnego. Był to pierwszy raz, gdy Apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa spotkał się z przywódcą greckiego prawosławia.

Interfaith forum 02
Interfaith forum 02
Starszy RonaldA. Rasband (po lewej) spotyka się z Jego Świątobliwością Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem zGreckiego Kościoła Prawosławnego na Forum Międzywyznaniowym G202021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„To było wspaniałe spotkanie”, powiedział Starszy Rasband. „[Przywódca Greckiego Kościoła Prawosławnego] wyraził pragnienie dobrych relacji pomiędzy naszymi kościołami i nadzieję na o wiele więcej możliwości wymiany i obopólnego zaangażowania w przyszłości”.

Starszy Rasband i jego współtowarzysze (Starszy Jack N. Gerard, Siedemdziesiąty, i Siostra Sharon Eubank, Pierwsza Doradczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy) spotkali się podczas trzydniowego forum z wieloma przywódcami religijnymi i działaczami społecznymi z różnych krajów. Przeczytaj poniżej na temat niektórych z tych spotkań poniżej.

Wolność religijna i znaczenie wzajemnych stosunków

W uwagach na forum Starszy Rasband przytoczył dwie nauki Józefa Smitha, które podkreślają kluczową rolę wolności religijnej w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Pierwsza z nich wyrażona w Artykułach wiary, należących do kanonu pism świętych Kościoła, głosi: „Domagamy się przywileju oddawania czci Wszechmocnemu Bogu zgodnie z tym, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom; niech oddają cześć jakkolwiek, gdziekolwiek i czemukolwiek pragną”.

Druga nauka to słowa Proroka z 1843 r.:

„Gdyby się miało okazać, że jestem gotów zginąć za [świętego w dniach ostatnich], odważnie głoszę przed Niebiosami, że jestem również gotów umrzeć w obronie praw prezbiterianina, baptysty lub jakiegokolwiek innego dobrego człowieka innego wyznania, gdyż ta sama zasada, która podeptałaby prawa świętych, podeptałaby prawa rzymskich katolików czy też każdego innego wyznania, które może być niepopularne i zbyt słabe, by się bronić. Moją duszę inspiruje umiłowanie wolności — obywatelskiej i religijnej wolności dla całego rodzaju ludzkiego”.

„Wolność religijna jest traktowana poważnie nawet w najwyższych radach najwyższego szczebla w Kościele Pana”, powiedział Starszy Rasband w wywiadzie dla redakcji informacyjnej. „Teraz możemy być więcej niż jednym głosem, i katolicy mogą być więcej niż jednym głosem, i Grecki Kościół Prawosławny może być więcej niż jednym głosem. I zamiast być solistami w różnych częściach świata, możemy być chórem, i możemy odłożyć różnice, które z założenia nas dzielą. Oczywiście, że się różnimy. Są jednak pewne rzeczy, co do których jesteśmy całkowicie zgodni, i na tym chcemy się skupić razem z innymi.

Na sesji, podczas której przemawiał Starszy Rasband, poruszono inne tematy mające wpływ na religie mniejszościowe, w tym potrzebę ochrony przed mową nienawiści i nietolerancją.

Starszy Gerard powiedział kościelnym mediom, że nawiązywanie i pogłębianie relacji z ludźmi, którzy są inni, jest kluczowe przy tworzeniu żyznego podłoża dla wzajemnego szacunku.

„Relacje prowadzą do prawdziwego zrozumienia”, powiedział Starszy Gerard. „Musimy wznieść się ponad polaryzację, którą widzimy w dzisiejszym świecie. I musimy przewodzić w przypominaniu naszym własnym członkom o tym, by pokazali na całym świecie, że w tradycjach naszej wiary sam Zbawiciel był wielkim uzdrowicielem. On nas jednoczył i zachęcał, byśmy nie osądzali się nawzajem, ale byli powściągliwi, oceniali siebie w taki sposób, w jaki traktujemy innych. Możemy się zjednoczyć, wznieść ponad współczesne możliwości rozwiązań technicznych i znaleźć się w lepszym miejscu, prawdziwie uzdrawiając serca i dusze całej ludzkości, niezależnie od tradycji wiary czy braku tej tradycji”.

Starszy Rasband powiedział, że widzi przyszłość ludzkości w optymistycznych barwach, ponieważ „uzdrowienie może nastąpić, jeśli ludzie ukorzą się i zwrócą do [Boga]. Bóg Ojciec jest Ojcem nas wszystkich, a Jezus Chrystus, Jego Syn, jest tym, kim wiemy, że ma być”.

Forum Międzywyznaniowe G20, na którym w tym roku można było usłyszeć uwagi papieża Franciszka oraz przedstawicieli innych krajów z całego świata, jest corocznym wydarzeniem, które odbywa się przed większym Szczytem G20. W tym roku będzie on miał miejsce w dniach 30–31 października w Rzymie. (Grupa G20 obejmuje państwa reprezentujące najsilniejsze gospodarki świata).

W jaki sposób Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich reagują na problem głodu i niedożywienia

Siostra Eubank, Prezydent Służby Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich, przemawiała we wtorek 14 września br. na temat wpływu głodu i niedożywienia na ubóstwo wśród dzieci.

Jak powiedziała, poziom światowego głodu wzrósł od 2014 r., a COVID-19 zaostrzył ten problem. W 2019 roku 135 milionów osób cierpiało dotkliwy głód. Dzisiaj liczba ta wzrosła do 272 milionów — do 2022 r dodatkowe 9,3 miliona dzieci doświadczy prawdopodobnie utraty masy mięśniowej.

Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich i wiele innych organizacji ma możliwość rozprowadzania żywności wśród potrzebujących. Ważniejsze od tego jest, zdaniem Siostry Eubank, by koncentrować zasoby w zagospodarowaniu żywności.

Interfaith forum 03
Interfaith forum 03
Starszy RonaldA. Rasband (wśrodku), Siostra Sharon Eubank (po lewej) oraz Starszy JackN. Gerard (po prawej) podczas Forum Międzywyznaniowego G20 spotykają się zAudrey Kitagawą, prezydent ifundatorką International Academy for Multicultural Cooperation.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Zmiana kultury w zakresie żywności, diety, żywienia i rolnictwa jest znacznie bardziej złożonym działaniem”, powiedziała. „Zmian można ostatecznie dokonać jedynie poprzez osobiste relacje oparte na zaufaniu […]. Stare podejście nie zawsze działa. Podobnie jak ekstremalne warunki pogodowe, kryzysy stają się coraz większe, trwają dłużej i można się nimi zająć jedynie we współpracy ze sobą”.

Siostra Eubank zwróciła uwagę na to, że Kościół przekazał fundusze na Światowy Program Żywnościowy (WFP) w celu dystrybucji znaczących zapasów zaopatrzenia w czasie pandemii.

„[WFP ma] trzy ogólnoświatowe punkty węzłowe i pięć regionalnych punktów węzłowych. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez owe punkty przeszło 45 tys. ton sprzętu medycznego i żywności”, powiedziała Siostra Eubank. „Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ łańcuchy dostaw zostały na całym świecie zakłócone przez pandemię w niespotykanym dotąd tempie. [Ta] sieć [punktów węzłowych] jest otwarta dla wielu organizacji humanitarnych. Zwiększa wydajność, zmniejsza ryzyko powielania działań, przyśpiesza czas reakcji i skupia się na zakupach na miejscu, co buduje społeczności lokalne”.

Siostra Eubank powiedziała, że Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich współpracowały również z International Development Enterprises (iDE), aby pomóc kobietom stać się liderkami w kwestiach rolnictwa. Kobiety rolniczki w Zambii są kontaktowane z dostawcami oferującymi nasiona w przystępnych cenach oraz ze stabilnymi punktami zbytu, dzięki czemu mogą rozwijać własny ogród i zwiększać dochód. W momencie uderzenia pandemii kobiety w Zambii były szkolone pośrednio przez urzędników Ministerstwa Zdrowia w kwestii COVID-19 i tego, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby.

Ponadto Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich zaczęły wspierać rady ds. działań społecznych na obszarach, gdzie panuje największe niedożywienie. Na przykład we Francji i na Filipinach te rady odniosły sukces, udostępniając rodzicom proste, lokalnie przygotowane lekcje na temat zdrowia i żywienia, powiedziała Siostra Eubank. Te rady pomagają też rodzinom zakładać ogrody lub hodować małe zwierzęta w celu suplementacji pożywienia.

„Rodziny stają się bardziej odporne dzięki wiedzy”, powiedziała Siostra Eubank. „Są to w większości działania tanie i bez dużych technicznych interwencji, a przynoszą ogromne korzyści”.

Znajomość ze światowymi przywódcami religijnymi

Poza spotkaniem z Jego Świątobliwością Ekumenicznym Patriarchą Bartłomiejem z Greckiego Kościoła Prawosławnego Starszy Rasband, Starszy Gerard i Siostra Eubank spotkali się w czasie Forum z wieloma przywódcami religijnymi z innych krajów.

W sobotę poznali Haji Allahshukur Hummat Pashazade, szejka al-Islam i wielkiego muftiego Kaukazu.

„To była niezwykła okazja, by się spotkać i, na życzenie tej drugiej strony, lepiej poznać”, powiedział Starszy Rasband. „Członkowie naszego Kościoła mieszkają w tamtym regionie. W pierwszych słowach, które padły podczas naszego spotkania dzisiaj [na Forum G20], przywódcy naszego Kościoła zostali zaproszeni do odwiedzenia tamtejszej stolicy, ich prezydenta i przywódców religijnych.

Zaproszenie zostało odwzajemnione”, dodał Starszy Rasband. Zauważył, że niektórzy przywódcy Azerbejdżanu odwiedzili już Salt Lake City i odjeżdżali stamtąd z pozytywnymi wrażeniami.

W niedzielę przywódcy Kościoła rozmawiali z Nasr-Eddinem Mofarihem, sudańskim ministrem ds. religii.

Mofarih poznał Kościół wcześniej. W maju 2021 r. odwiedził Prezydenta Kościoła Russella M. Nelsona na Placu Świątynnym. W marcu 2020 r. przyjął w Sudanie Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów.

Mofarih powiedział, że Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich oraz rząd Sudanu pracują wspólnie nad kilkoma projektami humanitarnymi. Należą do nich działania związane z centrami dializy nerkowej, inicjatywy dotyczące wózków inwalidzkich, opieka nad noworodkami oraz projekty samowystarczalności, które umożliwiają zdobywanie wykształcenia na Uniwersytecie Brighama Younga.

„Istnieje wiele wspaniałych podobieństw pomiędzy islamem a Kościołem Jezusa Chrystusa w odniesieniu do głębokiej wiary w Boga i znaczenia rodziny w Kościele”, powiedział Mofarih. „[Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa] unikają niemoralnych czynów i zachęcają ludzi do uczciwości i człowieczeństwa. Do tego zachęca nas także islam. To są wspaniałe wartości, z jakimi przybywają posłańcy i prorocy. Nasze cele są takie same”.

Przywódcy Kościoła przeprowadzili również owocne rozmowy z katolickim biskupem pomocniczym Bagdadu, Robertem Jarjisem, a także Tiguhanem Tagayem Tadele, sekretarzem generalnym Międzywyznaniowej Rady Etiopii i jego zastępcą, Messaudem Ademem.

Podczas spotkania z etiopską delegacją omówiono m.in. sposoby, na jakie Kościół może nadal zapewniać Etiopii wsparcie w nagłych wypadkach. Kościół ma szczególny związek z tym krajem: 27 stycznia 1985 r. święci w dniach ostatnich na całym świecie pościli i zbierali fundusze na pomoc ofiarom głodu w Etiopii. Ta inicjatywa dała początek późniejszym Służbom Charytatywnym Świętych w Dniach Ostatnich.

„To prawdziwi przyjaciele”, powiedział Starszy Gerard o etiopskiej delegacji. „Dobrze nas znali, podobnie jak inni. Z wielkim uznaniem wyrażali się o Kościele […]. Zachęcają, byśmy przybyli do ich kraju, aby kontynuować nie tylko działania humanitarne, jak to robiliśmy, ale także budować rzeczywistą relację opartą na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.