Mormon Newsroom
Artykuły tematyczne

Wszyscy są Bogu jednakowi

‘Poniechajcie postaw i czynów, które wynikają z uprzedzeń w stosunku do jakiejkolwiek grupy czy osoby’

W spokojnej, duchowej atmosferze panującej w Katedrze Marii Panny w Kopenhadze widok statuy Chrystusa wykonanej przez Thorvaldsena jest inspirujący. Pięknie oświetlona, jakby skąpana w złotej poświacie, stoi w całej swej okazałości w tym spokojnym miejscu duńskiej stolicy.

Wizerunek zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa ma głębokie znaczenie dla chrześcijan na całym świecie, w tym też dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, których wiara koncentruje się na Zbawicielu i Jego naukach. Reprodukcja oryginalnej statuy Chrystusa stoi w kościelnym centrum dla odwiedzających w Rzymie, a jej kopie można znaleźć w na całym świecie w miejscach związanych ze świętymi w dniach ostatnich.

 

Postać Zmartwychwstałego Pana ma wyciągnięte ramiona, zapraszając wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, aby do Niego przyszli. To powitalne zaproszenie jest skierowane do całej ludzkości, niezależnie od wyznania, rasy czy pochodzenia.

Księga Mormona głosi, że kochający Bóg ‘nie odmawia […] nikomu spośród tych, którzy przystępują do Niego — czarnoskórym czy białym, niewolnikom czy wolnym, mężczyznom czy kobietom’, podkreślając, że ‘wszyscy są Bogu jednakowi’ (II Ks. Nefiego 26:33).

Niedawno wprowadzone zmiany w kościelnym Podręczniku ogólnym, który został wydany na całym świecie dla przywódców i członków, ukazują nauki tego wyznania dotyczące uszanowania godności każdej duszy. Napisano: ‘Uprzedzenia są sprzeczne z objawionym słowem Boga’. ‘Upodobanie u Boga lub jego brak zależy od oddania wobec Niego i Jego przykazań, a nie od koloru skóry danej osoby czy innych jej cech’.

W tej publikacji Kościoła ‘ludzie są wezwani do tego, aby [poniechać] postaw i czynów, które wykazują uprzedzenia w stosunku do jakiejkolwiek grupy czy osoby’. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich potępia ‘uprzedzenia na tle rasowym, ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, plemię, płeć, wiek, niepełnosprawność, sytuację socjoekonomiczną, wyznanie religijne lub jego brak czy też orientację seksualną’.

Takie cechy, jak miłość i tolerancja, będą błogosławić nasze życie na ścieżce osobistego ewangelicznego wzrostu — pomimo osobistych wyzwań, z którymi się mierzymy — jak też będą podbudowywać naszych bliźnich.

Plaga rasizmu obejmuje coraz bliższe nam kręgi.  Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, oświadczyła w Parlamencie Europejskim: „Musimy rozmawiać o rasizmie. Musimy podjąć odpowiednie działania. Zmiana kierunku jest zawsze możliwa, jeśli tylko jest wola działania. Cieszę się, że żyję w społeczeństwie, które potępia rasizm”.

Jako wyznanie wiemy, co oznacza bycie uciskaną mniejszością. Na przykład, wielokrotnie w XIX wieku święci w dniach ostatnich w Stanach Zjednoczonych byli brutalnie prześladowani.

Obecnie dział pomocy humanitarnej Kościoła, Służby humanitarne świętych w dniach ostatnich, współpracuje z wolontariuszami w Europie i na świecie, opowiadając się za szacunkiem wobec wszystkich ludzi — w kraju i zagranicą.

Podczas wystąpienia na Drugiej Ogólnoświatowej Konwencji dotyczącej religii, pokoju i bezpieczeństwa, przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Siostra Sharon Eubank, Prezydent Służb humanitarnych świętych w dniach ostatnich, oświadczyła: „Mniejszości, uchodźców i migrantów łączy jedna kwestia: zagrożenie ich godności. Ich inność i ogrom potrzeb sprawiają, że są bezbronni”. Podkreśliła też potrzebę wyciągania przyjaznej dłoni. „To w wyciąganiu pomocnej dłoni do tych ‘innych’ dokładnie widać istotę godności, co przypomina nam, jakie jest właściwe znaczenie demokracji i czym może być rozwój”.

Nieżyjący już naczelny rabin, Lord Jonathan Sacks, zwrócił uwagę, że docenianie wszystkich istot ludzkich prawdziwie odzwierciedla wolę Boską: „Bóg, stworzyciel nas wszystkich, umieścił Swoje oblicze w każdej osobie [ …] przed istnieniem naszych różnorodnych kultur i cywilizacji oraz niezależnie od nich, nadając tym samym ludzkiemu życiu godność i świętość, które wykraczają poza nasze różnice”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.