Artykuły prasowe

Współczesny Apostoł przemierza Wielką Brytanię z pełnym mocy chrześcijańskim przesłaniem

 

Podążając za przykładem z Nowego Testamentu, Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni), odwiedził Wielką Brytanię w czerwcu, aby spotkać się z wiernymi, a także przedstawicielami rządu. Jako starszy stażem światowy przywódca kościelny przekazał także rady i duchowe przewodnictwo członkom Kościoła i całej społeczności.

Jego wizyta w Wielkiej Brytanii pomogła zwrócić uwagę na ważność kościołów chrześcijańskich w XXI wieku. Współcześni Apostołowie są świadkami Jezusa Chrystusa i rozumieją, że przesłanie Zbawiciela jest najbardziej wzmacniane, kiedy chrześcijańska społeczność wyciąga rękę do osób w potrzebie, bez względu na ich wyznanie czy rasę.

W trakcie uroczystego spotkania kościelnego dla młodych dorosłych, które miało miejsce w Harris Manchester College na Uniwersytecie Oksfordzkim, Starszy Holland przemawiał na temat ważności opowiadania się za prawdą, życia zgodnie z chrześcijańskimi zasadami i pozostawania oddanymi wierze, nawet jeśli wydaje się, że członkowie są w tym osamotnieni:

„Powiedzcie po prostu: ‘Jestem tutaj […] i możesz na mnie liczyć’. Tak naprawdę w pismach świętych często powtarza się zdanie, które można datować wstecz nawet do czasów Abrahama: ‘Otom jest, wyślij mnie’”.

W Wielkiej Brytanii Starszy Holland zwrócił się do wielu spośród 1700 mormońskich misjonarzy służących obecnie na Wyspach Brytyjskich jako ambasadorowie Kościoła, w kilku spotkaniach, które miały miejsce w Edinburgh, Birmingham i Londynie.

Mówił o ogromnym wkładzie tych młodych mężczyzn i kobiet, z których większość wciąż jest nastolatkami i którzy poświęcili dwa lata lub osiemnaście miesięcy, aby dzielić się ewangelią, w większości wypadków na swój własny koszt. Poświęcił czas, aby uścisnąć dłoń każdego misjonarza i podzielić się z nimi przesłaniem miłości, inspiracji i słowami zachęty.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.