MeetinghousePL.jpg
Artykuły prasowe

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na duże zgromadzenia członków Kościoła

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wysłało następujący list w środę, 11 marca 2020 r., do członków Kościoła na całym świecie. Wyżsi rangą przywódcy ogłosili znaczącą zmianę dotyczącą służby w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah i Preston w Anglii. (Zobacz także dwa pozostałe listy od Pierwszego Prezydium wysłane w środę, które dotyczą ważnych zmian w formacie Konferencji Generalnej w kwietniu 2020 r. oraz na centra szkolenia misjonarzy).

Drodzy Bracia i Siostry,

W odniesieniu do wydanego niedawno ogłoszenia dotyczącego zmian związanych z obecnością na Konferencji Generalnej w kwietniu 2020 r. chcielibyśmy przekazać następujące wskazówki na temat dużych zgromadzeń członków Kościoła.

Po rozważeniu rad przywódców rządowych, kościelnych i medycznych z całego świata oraz po naszej własnej refleksji, popartej modlitwą, przesuwamy na inny termin konferencje palików i konferencje przywódców oraz inne duże spotkania w tych Obszarach Kościoła, gdzie koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 stanowi wyzwanie. Należą do nich:

  • Azja
  • Azja Północna
  • Europa
  • Europa Wschodnia
  • wszystkie Obszary w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Te tymczasowe rozwiązania wchodzą w życie z dniem 16 marca 2020 r. W innych obszarach świata mogą być organizowane duże zgromadzenia jak zwykle, chyba że Prezydia Obszarów po konsultacji ze swoimi przywódcami zdecydują inaczej.

W związku z cotygodniowymi nabożeństwami, zajęciami i innymi spotkaniami członkowie powinni kierować się wskazówkami lokalnych przywódców, którzy otrzymają je w zwykły sposób.

W miarę rozwoju tej stale zmieniającej się sytuacji będziemy przekazywać dalsze wskazówki w tej kwestii.  

Z poważaniem,
 

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.