Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na centra szkolenia misjonarzy

Od 16 marca 2020 r. wszyscy misjonarze, którzy mają stawić się w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah lub Preston w Anglii, będą szkoleni zdalnie podczas wideokonferencji.

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wysłało następujący list w środę, 11 marca 2020 r., do członków Kościoła na całym świecie. Wyżsi rangą przywódcy ogłosili znaczącą zmianę dotyczącą służby w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah i Preston w Anglii. (Zobacz także dwa pozostałe listy od Pierwszego Prezydium wysłane w środę, które dotyczą ważnych zmian w formacie Konferencji Generalnej w kwietniu 2020 r. oraz ograniczeń dotyczących dużych zgromadzeń członków).

Drodzy Bracia i Siostry,

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych misjonarzy i osób, z którymi się spotykają, ma zasadnicze znaczenie dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Naradzaliśmy się z rządowymi, kościelnymi i medycznymi przywódcami z całego świata w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. W duchu modlitwy rozważaliśmy dynamicznie zmieniającą się sytuację i podejmujemy dodatkowe kroki w centrach szkolenia misjonarzy, aby chronić misjonarzy i zapobiec możliwemu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Od 16 marca 2020 r. wszyscy misjonarze, którzy mają stawić się w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah lub Preston w Anglii, będą szkoleni zdalnie podczas wideokonferencji. Inne centra szkolenia misjonarzy będą funkcjonować jak zwykle, ale nie przyjmą żadnych misjonarzy z regionów, w których urzędnicy państwowi nakładają ograniczenia. Misjonarze z tych obszarów zostaną również przeszkoleni podczas wideokonferencji.

Wierzymy, że ten tymczasowy wirtualny program szkoleniowy pomoże przygotować misjonarzy do pracy na polu misyjnym, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z chorobami zakaźnymi.

Każdy misjonarz otrzyma szczegółowe informacje dotyczące długości szkolenia, harmonogramów i innych działań logistycznych w miarę zbliżania się daty rozpoczęcia zajęć. Po zakończeniu szkolenia on-line misjonarze udadzą się bezpośrednio do miejsc swoich zadań misyjnych.

Będziemy nadal uważnie śledzić rozwój sytuacji i wprowadzać wszelkie dalsze konieczne zmiany.

Kochamy naszych misjonarzy i ich rodziny. Jesteśmy wdzięczni za ich gotowość służenia Panu. Mamy nadzieję, że wykorzystają to wyjątkowe doświadczenie szkoleniowe, aby przygotować się na wspaniały okres służby na wzór Chrystusa.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.