Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Wpływ koronawirusa wywołującego COVID-19 na spotkania Konferencji Generalnej w kwietniu 2020 r.

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wysłało następujący list w środę, 11 marca 2020 r., do członków Kościoła na całym świecie. Wyżsi rangą przywódcy ogłosili znaczącą zmianę dotyczącą służby w centrach szkolenia misjonarzy w Provo w stanie Utah i Preston w Anglii. (Zobacz także dwa pozostałe listy od Pierwszego Prezydium wysłane w środę, które dotyczą ważnych zmian na centra szkolenia misjonarzy oraz ograniczeń dotyczących dużych zgromadzeń członków).

Drodzy Bracia i Siostry,

Jesteśmy głęboko poruszeni rozprzestrzenianiem się po świecie koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Naradzaliśmy się z przywódcami rządowymi, kościelnymi i medycznymi. W duchu modlitwy wzięliśmy pod uwagę bieżącą sytuację. Jako dobrzy obywatele świata pragniemy dołożyć wszelkich starań, by kontrolować rozprzestrzenianie się tej choroby zakaźnej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wielu osobom, które niestrudzenie mierzą się z tą kryzysową sytuacją. Modlimy się za nich oraz za wszystkie cierpiące osoby.

Chcąc pomóc w kontrolowaniu tego problemu, chcemy ograniczyć uczestnictwo w nadchodzącej Generalnej Konferencji, która odbędzie się w kwietniu 2020 r. W Centrum Konferencyjnym odbędzie się pięć planowych sesji konferencji. Przedstawiciele Władz Generalnych, Urzędnicy Generalni wraz z małżonkami, muzycy, chóry, technicy oraz inne osoby będą w nich uczestniczyć według wyznaczonych zadań. Jednak konferencja będzie transmitowana na cały świat jedynie poprzez techniczne środki przekazu. Publiczność nie zostanie wpuszczona do Centrum Konferencyjnego w Salt Lake City, ani do centrów palika czy domów spotkań w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie zakażeniem. Odpowiedzi na pytania dotyczące dużych zgromadzeń członków Kościoła zostaną udzielone w osobnych ogłoszeniach.

Żyjemy w niezwykłym czasie. Pan pobłogosławił nas technologią i możliwościami uczestnictwa oraz otrzymywania przesłań od przywódców Kościoła we wszystkich zakątkach świata. Ta wyjątkowa konferencja stanowi upamiętnienie dwusetnej rocznicy Pierwszej Wizji i Przywrócenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w tych dniach ostatnich.

Zapraszamy każdego z was, aby nadal przygotowywał się do tej konferencji. Czyniąc to, zostaniemy pobłogosławieni tym, że usłyszymy słowo Pana, a nasze przeżycia związane z uczestnictwem w konferencji generalnej nie tylko będą godne zapamiętania, ale wręcz niezapomniane.

Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.