Artykuły prasowe

Wolontariusze z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich współpracują z organizacją Habitat for Humanity przy budowie domów w Rumunii

Młodzi dorośli oraz misjonarze z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zgromadzili się w Ţuţora, niedaleko Iaşi w Rumunii, aby wspólnie z zespołem organizacji Habitat for Humanity budować domy dla potrzebujących rodzin. Było to pod koniec września 2023 roku. Przez dwa dni ochotnicy, a także rodziny, które miały otrzymać domy, konstruowali więźby dachowe, nakładali tynk, malowali, montowali płyty kartonowo-gipsowe itp.

Habitat for Humanity to organizacja non-profit, która zajmuje się budową i remontem domów dla ludzi żyjących w biedzie. Organizacja buduje domy i działa w ponad 70 krajach, dając ludziom na całym świecie szansę na posiadanie własnych czterech ścian.

„Można znaleźć wiele statystyk dotyczących ubóstwa w Rumunii”, powiedział Adrian Magda, koordynator projektu. „Można znaleźć rodziny, gdzie dwa lub trzy pokolenia mieszkają pod jednym dachem lub w jednym mieszkaniu. Prawie jedna trzecia Rumunów żyje w ten sposób. Prawie połowa gospodarstw domowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nadal nie ma toalety w domu.

Wiele osób wciąż pobiera wodę ze studni. Nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, tak jak powinno być”, dodaje Adrian Magda.

Budowane domy są zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodną przestrzeń życiową dla wprowadzających się rodzin, a w tym odpowiednią hydraulikę, bieżącą wodę i elektryczność do właściwego oświetlenia i działania urządzeń — luksusy, których te rodziny wcześniej nie zaznały.

Grupa wolontariuszy pochodzi z całej Rumunii, a nawet z Europy. Wiele z tych osób zrobiło sobie wolne od pracy lub nauki, aby dołączyć do budowy. Aby to umożliwić, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie tylko zwerbował wolontariuszy, ale także sfinansował projekt, pomagając w dostawie materiałów budowlanych. Rodziny, które miały otrzymać domy, również pomagały przy budowie wraz z wolontariuszami.

Na zakończenie drugiego dnia, po ukończeniu jednego z tzw. bliźniaków, wszyscy się zebrali. Rodzinom otrzymującym domy wręczono klucze, co oznacza, że są od teraz ich właścicielami. Wśród nich była Daniella, która powiedziała: „Jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą pomoc, za zbudowanie tego budynku, który nazywamy naszym domem”.

Roberto Pătrășcoiu, dyrektor Habitat for Humanity w Rumunii, powiedział: „Chciałem tylko wyrazić moją głęboką wdzięczność Służbom Charytatywnym Świętych w Dniach Ostatnich”. Dodał: „Wasza pomoc wykracza poza wznoszenie czterech ścian i dachu. To nowy dom dla dwóch rodzin”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.