Artykuły prasowe

Wolontariusze Kościoła w Europie mają swój udział w pomocy humanitarnej związanej z COVID-19

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich kontynuuje globalne i lokalne działania związane ze skutkami pandemii COVID-19. Niektóre ostatnie projekty pomocy zostały zainicjowane przez kongregacje w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich, humanitarna organizacja Kościoła, pomaga na całym świecie w bieżących działaniach humanitarnych związanych ze skutkami COVID-19. Obecnie realizowanych jest ponad 110 projektów we współpracy ze światowymi partnerami humanitarnymi. Zasoby kościelne i wolontariusze są wykorzystywani do wytwarzania bardzo potrzebnych masek na twarz i innego sprzętu ochronnego dla pracowników opieki zdrowotnej działających na pierwszej linii walki z chorobą.

„Zapraszamy naszych członków do uczestnictwa w tych i innych projektach pomocowych na ich obszarach i w ich społecznościach, w miarę pojawiających się okazji oraz na podstawie wytycznych lokalnych władz i możliwości osobistych.”, powiedziało Pierwsze Prezydium w liście opublikowanym we wtorek, 14 kwietnia 2020 r. Członkowie Kościoła w Europie odpowiadają na to wezwanie.

Kobiety z palika Friedrichsdorf niedawno uszyły ponad 400 masek na twarz i podarowały je czterem domom opieki i bankom żywności w ich okolicy. Brigitte Fiedler, sekretarz w prezydium Stowarzyszenia Pomocy w paliku, była koordynatorką tych działań. Wolontariuszki stworzyły grupę w aplikacji do obsługi natychmiastowych wiadomości, aby pomóc w wymianie informacji.

Wol0natriusze 2
Wykonane w domach maseczki na twarz ofiarowane przez wolontariuszki Kościoła w Niemczech.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
               

„Jedna siostra podarowała tkaniny, inna dostarczyła gumy i druciki. Każda otrzymana wiadomość była podszyta prawdziwą radością. Byłyśmy poruszone, gdy zauważyłyśmy, że każda siostra, dołączając do grupy, wyraziła wdzięczność za tę akcję”, powiedziała Ute Krcmar, prezydent Stowarzyszenia Pomocy w paliku.

Wolontariusze 3
Prezentowanie maseczek dla domu opieki w Niddatal. Z lewej do prawej: Vanessa Dauernheim (kierownik ds. opieki) z pacynką Tomem Taunusblickiem, Laura Rieker (zastępca kierownika ds. opieki), Sabine Fiedler (druga doradczyni w Prezydium Stowarzyszenia Pomocy w paliku).2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
             

„Wiedziałyśmy wcześniej, że w Kościele są cudowne kobiety, ale po raz kolejny byłyśmy pod wielkim wrażeniem i byłyśmy ukorzone tym, jak nasze siostry współdziałały ze sobą oraz jak wspierały się słowami i czynami”, dodała.

Palik Friedrichsdorf składa się z dziewięciu lokalnych kongregacji w Hesji w Niemczech.

Kongregacje w całej Wielkiej Brytanii reagują na coraz większą potrzebę służby:

W Solihull, w West Midlands, członkinie organizacji kobiecej Kościoła (Stowarzyszenia Pomocy) szyją torby na pranie dla krajowej służby zdrowia i pracowników opieki, do których mogą włożyć swoje uniformy na koniec zmiany. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zakażenia krzyżowego. Inicjatywa ta została entuzjastycznie przyjęta — do tej pory przekazano 160 toreb, a potrzeby są znacznie większe.

Wolontariusze
W Solihull członkinie organizacji kobiecej Kościoła szyły torby na pranie dla pielęgniarek i pracowników opieki.2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    W Northampton, w East Midlands, wolontariusz mający dobre relacje ze społecznością działa jako łącznik między lokalnymi sprzedawcami detalicznymi, którzy mają resztki jedzenia, a ośrodkiem dla bezdomnych i domami opieki. Był w stanie dostarczyć dwie ciężarówki sera, mleka i 300 bochenków chleba tym organizacjom, które dobrze je dobrze wykorzystały.
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.