Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Artykuły prasowe

Wkrótce kościelny program seminarium zostanie uzupełniony o lekcje z Przygotowania do życia

Seminaria i instytuty religii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mają przyjemność ogłosić wprowadzenie nowych lekcji „Przygotowanie do życia”. To znaczące rozszerzenie kościelnego programu nauczania seminarium rozpocznie się w styczniu 2024 r. w programach prowadzonych w ramach zajęć szkolnych (w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych i Kanady), a następnie w styczniu 2025 r. na całym świecie.

Te wzbogacone lekcje seminarium stanowią reakcję na zmieniające się potrzeby współczesnej młodzieży. Uzupełnienie to pomoże uczniom czerpać z mocy Jezusa Chrystusa we wszystkich aspektach życia, przy zachowaniu ugruntowania w pismach świętych i spójności z zasobami do studiowania ewangelii według programu „Przyjdź i naśladuj mnie”.

„Skupiamy się na rozwoju uczniów Jezusa Chrystusa”, powiedział Starszy Clark G. Gilbert, Komisarz Edukacji Kościelnej. „Dlatego najważniejsze jest dostarczanie zasobów przygotowujących do życia, które są zakotwiczone w Jezusie Chrystusie i ugruntowane w pismach świętych. Nie spełnilibyśmy oczekiwań, gdyby lekcje życia na temat odporności emocjonalnej i przygotowania do studiów nie niosły przesłania, że w proces swojej nauki uczniowie powinni zaangażować Pana. Uczymy to pokolenie, aby zwracało się do Zbawiciela w każdym aspekcie swojego rozwoju”.

Wzbogacone lekcje seminarium pomogą uczniom radzić sobie z trudnymi okolicznościami życia, wypełnić swoją Boską tożsamość i potencjał, stać się samowystarczalnymi, rozwinąć zdrowe nawyki, odnieść sukces w szkole, zdobyć dodatkowe wykształcenie, przygotować się do służby na misji oraz zawrzeć i dotrzymywać przymierza w świątyni. To bardziej kompleksowe podejście lepiej przygotuje młodzież do stawienia czoła złożoności współczesnego świata, pozostając jednocześnie ugruntowanym w pismach świętych — ostatecznie prowadząc uczniów do pogłębienia ich nawrócenia do Chrystusa.

„Włączając lekcje Przygotowania do życia do naszego programu nauczania seminarium, mamy nadzieję odblokować duchowy rezerwuar, jakiego jeszcze nie było”, powiedział Chad Webb, administrator Seminariów i Instytutów. Naszą nadzieją jest pomoc w przygotowaniu pokolenia młodzieży, które będzie wiedziało, jak studiować pisma święte i być przywiązanym do nauk żyjących proroków — pokolenia emocjonalnie odpornej młodzieży, która posiada umiejętności i zdolność do odniesienia sukcesu w szkole, zostania prawymi ojcami i matkami oraz przewodzenia w Kościele i swoich społecznościach”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.