Artykuły prasowe

Wielka Brytania pierwszym przystankiem Prezydenta Kościoła na trasie jego światowej podróży duszpasterskiej

Prezydent Russell M. Nelson, nowo powołany prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (kościoła mormonów), oraz Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów, wraz z małżonkami Wendy Nelson i Patricią Holland, odwiedzili Londyn w czwartek 12 kwietnia br. Jest to pierwszy przystanek na trasie ich dwutygodniowej podróży. Prezydent Nelson wyraził radość z faktu, że może przebywać ponowie w kraju swoich przodków. Jego pradziadkowie pochodzili z Somerset w Anglii, gdzie usłyszeli przesłanie o przywróceniu ewangelii i przyjęli chrzest.

 

Prezydent i Siostra Nelson oraz Starszy i Siostra Holland rozpoczęli swoją podróż po Wielkiej Brytanii od wygłoszenia mów w Kaplicy Hyde Park do misjonarzy służących w Angielskiej Londyńskiej Misji. Wyrazili wdzięczność mężczyznom i kobietom na misji, którzy dobrowolnie poświęcają czas, by z oddaniem służyć innym.

Starszy Holland powiedział: „Ważne jest, aby pamiętać, że Prezydent Nelson to nie tylko przywódca świętych w dniach ostatnich,  lecz także prorok świata, człowiek, który widzi.  To człowiek z profetyczną wizją”. Przebieg spotkania był transmitowany dla misjonarzy w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Kolejne spotkanie, tym razem dla członków Kościoła, odbyło się wieczorem. Tysiące wiernych zgromadziło się w swoich lokalnych kaplicach, by wysłuchać inspirującego przesłania nowego prezydenta Kościoła, którego mormoni uważają za proroka. Prezydent Nelson przypomniał członkom Kościoła o tym, jak ważna jest miłość i służba względem wszystkich dzieci Bożych.

Powiedział: „Nasza doktryna nie jest skomplikowana, zawiła ani złożona.  Jest prosta: Kochaj Boga i kochaj bliźniego […]”.

Podstawową zasadą bycia uczniem Jezusa w wyznaniu mormońskim jest służba. Mormoni włączają się w działania na rzecz społeczeństwa w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii, organizując akcje krwiodawstwa, wspierając kampanię charytatywną Royal British Legion’s Poppy Appeal (Makowy Apel Brytyjskiej Legii Królewskiej) i inne inicjatywy na rzecz pomocy humanitarnej. Mormoni wierzą, że miłość wzajemna oznacza wzajemną służbę.

Prezydent Russell M. Nelson i Siostra Wendy W. Nelson, wraz ze Starszym Jeffreyem R. Hollandem i Siostrą Patricią Holland, będą kontynuować podróż, spotykając się z kongregacjami członków w różnych krajach, udzielając rad i wsparcia.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.