Artykuły prasowe

Wieczór Kolęd Międzynarodowych w warszawskiej kaplicy.

W dniu 05.12.2015 r. w warszawskiej kaplicy kościoła przy ul. Wolskiej 142 odbył się Wieczór Kolęd Międzynarodowych. W czasie godzinnego koncertu zaśpiewało kilka chórów kościelnych, duet oraz wystąpili soliści. Wykonawcy, członkowie kościoła z różnych krajów, zaśpiewali piękne kolędy bożonarodzeniowe w kilku językach nawiązując w ten sposób do obchodów Bożego Narodzenia i obecności ewangelii Jezusa Chrystusa pośród ludów, języków i narodów na wszystkich kontynentach. Podczas koncertu wyświetlone zostały dwa filmy kościelne nawiązujące do historii narodzin Pana Jezusa Chrystusa opisanych w Nowym Testamencie. Jeden z nich, zatytułowany  „Narodził się Zbawiciel”, jest prezentowany przez kościół w tym roku na placu Times Square w Nowym Yorku w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.