Artykuły prasowe

W jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa wykorzystuje dziesięcinę i inne datki

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wykorzystuje środki ze świętej dziesięciny i hojnych datków swoich członków, aby promować miłość do Boga i bliźnich na całym świecie. W świetle ostatnich artykułów medialnych, które niedokładnie zinterpretowały stanowisko Kościoła w tej kwestii, Kościół przedstawia następujące oświadczenie.

Kościół jest zaangażowany w pomoc biednym i potrzebującym. Latter-day Saint Charities [Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich] są międzynarodowym programem, który przynosi korzyści tym, którzy nie są świętymi w dniach ostatnich. W razie potrzeby lub w czasie stanu zagrożenia działamy razem z wieloma światowymi organizacjami, takimi jak Czerwony Krzyż, aby zapewnić wsparcie. Prezydent Russell M. Nelson przemawiał niedawno na temat niektórych z takich projektów. Jest to zaledwie mała część tego, co Kościół wydaje na dbanie o potrzebujących. Podczas ostatniego rocznego sprawozdania podano, że za pomocą tego działu humanitarnego Kościół przeznaczył ponad 2,2 miliarda dolarów na pomoc 197 krajom od momentu jego powstania w 1985 roku. A ponadto poprzez kościelny program pomocy wzajemnej przywódcy ponad 30 tysięcy kongregacji regularnie pomagają mężczyznom, kobietom i dzieciom zapewnić wyżywienie, miejsce do życia i zaspokajają inne doczesne potrzeby, wydając na to miliardy dolarów.

Kościół buduje świątynie i łączy rodziny dzięki pracy nad historią rodziny. Jest on niezwykle skoncentrowany na doktrynalnej zasadzie międzypokoleniowego łączenia rodzin. Praca duchowa odbywa się w 217 ogłoszonych lub działających świątyniach. Jest ona wspierana przez organizację non-profit, działającą z ramienia Kościoła, FamilySearch [Poszukiwanie rodziny], która zapewnia wszystkim dostęp do swoich zasobów genealogicznych.

Kościół zapewnia miejsca oddawania czci Bogu i spotkań dla członków. Opłaca miejsca, edukację i zajęcia dla 30 500 kongregacji. Domy spotkań często służą jako przestrzeń dla zajęć edukacyjnych lokalnej społeczności, poszukiwania przodków i interwencji kryzysowych.

Kościół wspiera światowy program misjonarski. Obecnie ponad 65 000 misjonarzy świętych w dniach ostatnich na całym świecie głosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, co wymaga wielkiego wsparcia finansowego Kościoła, nie mówiąc już o osobistym wkładzie misjonarzy i ich rodzin. Istnieje obecnie 400 misji, włączając w to domy misyjne, mieszkania, biura i samochody — wszystko to opłacane przez Kościół.

Kościół inwestuje w edukację. Wierzy, że edukacja tak świecka, jak i duchowa, jest wieczna i inwestuje pokaźne zasoby finansowe w edukację. Kościelny program seminariów i instytutów zapewnia codzienne nauczanie ewangelii około 400 000 uczniów liceów i 300 000 studentów każdego roku. Kościół zapewnia możliwość zdobycia wyższego wykształcenia na całym świecie poprzez program PathwayConnect, który umożliwia zdobycie wykształcenia tym, którzy mają ograniczone możliwości lub zasoby. Kościół zarządza kilkoma uniwersytetami i szkołą biznesową dla łącznie 93 000 studentów.

„To, że Kościół Jezusa Chrystusa jest w stanie opłacić działanie domów spotkań, świątyń, instytucji naukowych i pracę misjonarską — w tym samym czasie budując rezerwy środków na trudne czasy, które być może nadejdą — jest modelem, który jest godny pochwały i powinien być naśladowany przez rządy i inne instytucje na całym świecie”, powiedział jeden z dziennikarzy.

Kościół postępuje zgodnie z tymi samymi rozsądnymi zasadami finansowymi, jakich naucza swoich członków. Unika długów, działa w granicach swoich zasobów i przygotowuje się na przyszłość. Nic więc dziwnego, że Wall Street Journal niedawno wyraził uznanie dla silnej gospodarki stanu Utah, po części dlatego, że w tym stanie „przeważa kultura [świętych w dniach ostatnich], która pochwala niemodne wartości takie jak gospodarność, brak natychmiastowej satysfakcji i stabilne rodziny”.

D. Michael Quinn, naukowiec, który w 2017 roku opublikował 600-stronicową książkę na temat historii finansów Kościoła, opisał swoje odkrycia jako „niesamowicie promującą wiarę historię”. Powiedział reporterom, że gdyby święci w dniach ostatnich mogli zobaczyć „szerszą perspektywę, odetchnęliby z ulgą, widząc, że Kościół nie jest firmą zarobkową”.

„Tak, Kościół oszczędza i inwestuje nadprogramowe grosze”, powiedziało DeseretNews, „ale także pomaga zdecydowanie ograniczyć długi studentów, pomaga biednym bez względu na pochodzenie i wspiera jeden z największych programów pozarządowych w kraju. A co najważniejsze, robi to nie czyniąc bogatymi tych na szczycie”.

Święte fundusze przekazane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są wyrazem wiary, oddania i posłuszeństwa biblijnemu prawu dziesięciny, a także pragnienia, żeby budować Kościół Chrystusa poprzez życie zgodnie z dwoma wielkimi przykazaniami, aby miłować Boga i bliźnich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.