Artykuły prasowe

W całej Europie święci w dniach ostatnich pomagają w działaniach humanitarnych

Członkowie Kościoła szybko jednoczą wysiłki, aby pomóc uchodźcom od Węgier i Słowacji po Islandię.

Kryzys związany z uchodźcami na ukraińskiej granicy jest złożony, a potrzeby pomocy humanitarnej są pilne i wielowymiarowe. 24 lutego tego roku, kiedy rozpoczął się kryzys, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich natychmiast ustalił plan działania dla członków Kościoła, który miał pomóc w integracji uchodźców. Stworzono punkty recepcyjne, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby uchodźców, a także wprowadzono proces łączenia uchodźców: pojedynczych osób i rodzin z lokalnymi kongregacjami Kościoła, gdzie mogli znaleźć tymczasowe zakwaterowanie, wyżywienie i inne potrzebne artykuły, a także wsparcie duchowe i życzliwych ludzi.

Kiedy klęska lub katastrofa uderza gdziekolwiek na świecie, Kościół szybko szacuje potrzeby w zakresie misjonarzy, członków i przyjaciół. Najczęściej zdecydowana większość osób, którym udzielana jest pomoc, nie należy do Kościoła, ale są raczej przyjaciółmi i sąsiadami w lokalnych społecznościach.

Od pierwszego dnia kryzysu Departament Kościoła ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności (WSRS) proaktywnie zaangażował się w setki działań humanitarnych w całej Europie.

Across Europe Latter01
Across Europe Latter01
Misjonarze wolontariusze podają jedzenie uchodźcom wPolsce2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter02
Across Europe Latter02
Misjonarze wolontariusze zamiatają podłogę wTesco, które jest punktem recepcyjnym dla uchodźców.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Wraz z lokalnymi przywódcami i członkami Kościoła departament koordynuje pomoc dla osób wszystkich wyznań na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych i lokalnych budynkach Kościoła.

W Polsce misjonarze służby humanitarnej wspierają działania wolontariuszy w wielkim centrum recepcyjnym w Tesco. Wielu młodych misjonarzy Kościoła zajmuje się sprzątaniem, podawaniem jedzenia i zapewnianiem pomocy językowej. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazał laptopa, aby wspierać koordynatora wolontariuszy w przekazywaniu informacji dotyczących wolontariuszy oraz pralkę, aby pomóc usprawnić pranie ręczników, czyszczenie mopów i innych narzędzi.

Para misjonarska, która wcześniej służyła na Słowacji, przyjechała do Polski na kilka miesięcy, aby w ramach wolontariatu pomóc w działaniach pomocowych dla uchodźców. Ich zadaniem jest wsparcie techniczne. Koordynują projekty z innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Na przykład organizacja Save the Children transportuje czterdzieścioro sierot przebywających w Ukrainie do nowego domu w zachodniej Polsce. Kościół przekazał pościel, żelazka i czajniki, aby przyłączyć się do tych działań. Podczas przerwy pewna starsza misjonarka dostrzegła parę osób głuchych, które rozmawiały między sobą w języku migowym sami w kącie przy granicy polsko-ukraińskiej. Podeszła do nich, witając się z nimi w języku migowym, a oni odpowiedzieli wielkimi uśmiechami. Język migowy zapewnia efektywną komunikację międzynarodową.

Across Europe Latter03
Across Europe Latter03
Starsze pary misjonarskie komunikują się zgłuchymi uchodźcami za pomocą języka migowego2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Na Węgrzech Kościół przekazał fundusze dla NGO, który wynajmuje cały hotel dla uchodźców. Jest to hotel z 62 pokojami, w którym może przebywać tymczasowo aż trzysta kobiet i dzieci. Kościół pomaga pokryć koszt wynajmu hotelu.

Na Słowacji Kościół pracuje z fundacją Nadacia Pro Futura, żeby zakupić jedzenie dla dzieci i artykuły higieniczne dla matek z dziećmi i niemowlętami, które przybywają przez przejście graniczne. Do dzisiaj rozdano czterysta takich zestawów. Kościół zakupił i przekazał także nową lodówkę i piecyk do opalania drewnem dla uchodźców w Baškovcach.

W Czechach Kościół utworzył dwa centra dla uchodźców. Jeden znajduje się w Europejskim Centrum Pomocy Społeczności w Cumorah Academy w okolicach Pragi. Ten ośrodek oferuje zakwaterowanie, posiłki, a także możliwość edukacji dla prawie pięćdziesięciu ukraińskich członków Kościoła. Ośmiu z nich aktywnie przygotowuje się do odbycia misji dla Kościoła. Inne centrum zostało stworzone, żeby zakwaterować ponad stu uchodźców będących członkami Kościoła, zapewniając im pierwsze miejsce odpoczynku, kiedy przybywają do tymczasowego schronienia. Jedzenie i zakwaterowanie są zapewniane bez opłat, a lokalni członkowie pomagają uchodźcom integrować się w miastach, w których istnieją kościoły i gminy zapewniające im kontakt z ludźmi, jak i wsparcie duchowe.

Across Europe Latter04
Across Europe Latter04
Europejskie Centrum Pomocy Społeczności wCumorah Academy wokolicach Pragi2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Across Europe Latter05
Across Europe Latter05
Gorące posiłki są serwowane uchodźcom wpunkcie recepcyjnym wCzechach2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Islandia jest małym i odległym krajem, ale też była aktywna w przyjmowaniu rodzin uchodźców, włączając w to rodzinę członków, która uciekła z Odessy w Ukrainie. Kościół na Islandii również wsparł finansowo NGO, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy. W sumie do Islandii przybyło sześćset osób z Ukrainy i każdej z nich zapewniono zakwaterowanie i pracę. W jednym supermarkecie w Reykjaviku kupujący mają możliwość dodania pięciuset islandzkich koron do swoich rachunków jako datku dla uchodźców.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.