Temat

Uroczyste zgromadzenie

Uroczyste zgromadzenia to szczególne, święte spotkania odbywające się z różnych świętych powodów. Wymaga się, aby święci w dniach ostatnich wnieśli ze sobą na to spotkanie wyższy stopień duchowości. Te zgromadzenia obejmują poparcie dla nowych prezydentów Kościoła, poświęcenie świątyni lub innego ważnego budynku (takiego jak Centrum Konferencyjne), przedstawienie nowego pisma świętego, wskazówki dla przywódców kapłańskich oraz inne szczególne zgromadzenia.

„Uroczyste zgromadzenie” to wyrażenie pochodzące z hebrajskojęzycznej Biblii, które opisuje znamienne zgromadzenia, które miały miejsce podczas Paschy i święta namiotów. Pierwsza świątynia w Jerozolimie została poświęcona podczas uroczystego zgromadzenia. Tym samym termin ten ma związek z sięgającym pradawnych czasów poświęceniem świątyni.

Księga Doktryna i Przymierza — zbiór świętych objawień dla Kościoła — zawiera kilka odniesień do Bożego polecenia, by święci w dniach ostatnich „[zwołali] swe uroczyste zgromadzenia” (Doktryna i Przymierza 133:6). Jedną z takich okazji było poświęcenie Świątyni w Kirtland, które miało miejsce 27 marca 1836 r. Wiele osób było w owym czasie świadkami duchowych objawień. To przełomowe poświęcenie świątyni stanowiło precedens dla późniejszych uroczystych zgromadzeń.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.