Artykuły prasowe

Komisja UE zaprasza przywódcę mormońskiego na spotkanie wysokiego szczebla z innymi przywódcami religijnymi

Starszy Patrick Kearon z Europejskiego Prezydium Obszaru Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich dołączył do czternastu wysokiej rangi przedstawicieli chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej, buddyjskiej i hinduskiej wiary, aby przedyskutować wyzwania, którym społeczeństwa europejskie stawiają czoła w związku ze wzrastającym antysemityzmem oraz nienawiścią do muzułmanów.

Gospodarzami tegorocznego spotkania byli Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, oraz Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Podczas debaty przywódcy religijni wymieniali poglądy i propozycje w sprawie sposobów odniesienia się do radykalizmu i dyskryminacji. Starszy Kearon podkreślił znaczenie ukazywania młodzieży „celów i perspektyw”. Powiedział : „Wielu młodym ludziom brakuje celów i perspektyw które pomogłyby im w podejmowaniu właściwych wyborów w życiu. Na nas, jako przywódcach religijnych, spoczywa podstawowa odpowiedzialność przekazania im poprzez nasze przywództwo, zasad i wartości na których mogą polegać i z którymi mogą się identyfikować. Powinniśmy także stworzyć im możliwości służenia sobie nawzajem, wewnątrz i na zewnątrz własnej wspólnoty wyznaniowej”. W czasie gdy głosy religijne wydają się być usuwane z płaszczyzny publicznej dyskusji, Starszy Kearon wspomniał także o „znaczeniu wzajemnego wspierania się kościołów w trudnych sytuacjach”.

Frans Timmermans otworzył spotkanie następującą wypowiedzią: „Obecnie ten dialog ma znacznie większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze społeczeństwa stoją w obliczu fundamentalnych wyzwań, kościoły i wyznania znajdują się pomiędzy aktorami którzy mogą odegrać ważną rolę w promowaniu społecznej spójności i budowaniu mostów. Dzieląc się swymi doświadczeniami w zwalczaniu fundamentalizmu i dyskryminacji oraz budowaniu mostów wzajemnego zaufania i zrozumienia, przywódcy uczestniczący w debacie staja się partnerami Komisji Europejskiej”.

Antonio Tajani dodał: “ Tylko wtedy zwalczymy radykalizm i fundamentalizm jeśli będziemy działać wspólnie. Dialog międzywyznaniowy jest kluczowy dla obrony wartości którymi kierują się nasze społeczeństwa. Instytucje europejskie powinny popierać dialog nie tylko wśród ekspertów na płaszczyźnie wyznaniowej i teologicznej. Dialog powinien objąć młodych ludzi. Powinniśmy zainwestować więcej nie tylko w gospodarkę ale w przyszłość naszej młodzieży. Potrzebujemy strategii społecznych które będą sprzyjać implementacji podstawowych wartości takich jak pokój, solidarność, szacunek dla ludzkiej godności w przyszłych pokoleniach i społecznościach.

Spotkanie stanowiło forum do dyskusji na temat stosunków społecznych, integracji oraz społecznej spójności. Wyniki tej dyskusji zostaną wykorzystane w Pierwszym Dorocznym Kolokwium Praw Podstawowych, które odbędzie się w październiku w Brukseli, a jego temat brzmi: „Tolerancja i szacunek: zapobieganie i zwalczanie antysemickiej oraz antymuzułmańskiej nienawiści”.

„Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został uhonorowany zaproszeniem do udziału w tym dialogu i wyraził uznanie dla Komisji Europejskiej za jej starania, by angażować społeczności ludzi wierzących w proces polepszenia życia wszystkich mieszkańców Europy. To dowód uznania dla niepowtarzalnego wkładu Kościołów we wspólne dobro oraz dla perspektywy, którą Kościoły tworzą” — powiedział po spotkaniu Starszy Kearon.

Począwszy od 2009 roku Traktat lizboński gwarantuje otwarty, przejrzysty i regularny dialog z Kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi jako prawo pierwotne. (art. 17 Traktatu)

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wyznanie chrześcijańskie z 500 tys. członków w Europie, niedawno otworzył swoje biuro przy Unii Europejskiej w Brukseli. Aby lepiej służyć na rzecz społeczeństwa europejskiego, Kościół stara się współpracować z instytucjami i urzędami europejskimi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, religijnymi i społeczeństwem obywatelskim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.