Artykuły prasowe

Udostępniono nowe materiały, by nieść nadzieję osobom myślącym o samobójstwie

„Nie ma nic, co dodawałoby sił bardziej, niż ramię otaczające z miłością utrudzonego”. Starszy M. Russell Ballard

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich udostępnił ostatnio serię niosących nadzieję filmów, którym towarzyszą liczne materiały na temat samobójstwa i chorób umysłowych.

Miliony ludzi na całym świecie borykają się z utratą bliskiej osoby, poczuciem beznadziei i depresją. Niestety, wiele tych zbolałych osób ma myśli samobójcze, próbuje targnąć się na swoje życie lub je sobie odbiera. Kościół ma nadzieję, że dzięki tym nowym materiałom osoby, które potrzebują pomocy, i osoby, które je kochają, będą bardziej świadome istniejących środków zaradczych oraz tego jak i kiedy po nie sięgnąć.

Wiele z tych nowo udostępnionych filmów zawiera przesłanie Starszego Dale’a G. Renlunda, członka Kworum Dwunastu Apostołów, oraz Siostry Carol F. McConkie, byłej pierwszej doradczyni w prezydium Organizacji Młodych Kobiet. Dzielą się oni swoimi doświadczeniami i omawiają, jak ważna jest świadomość potrzeb innych ludzi i reagowania na nie z miłością.

Starszy Renlund zachęca, by „wychodzić z miłością i troską do osób, które mają samobójcze myśli, które próbowały już popełnić samobójstwo [lub] które czują się w jakikolwiek sposób marginalizowane. Musimy wyjść ku takim osobom z miłością i zrozumieniem. I nie zapomnieć przy tym o specjalistach opieki medycznej, przywódcach kościelnych, wsparciu rodziny i przyjaciół”.

Kolejny film ukazuje inspirującą historię młodego człowieka, którego nękały samobójcze myśli. Opowiada on o odczuwanej ciemności i nadziei, którą był w stanie ponownie odnaleźć dzięki zaufaniu bliskim osobom, zwracaniu się do Zbawcy Jezusa Chrystusa i szukaniu pomocy medycznej. Ten młody człowiek stwierdza, że dzięki na nowo odkrytej nadziei potrafił podjąć decyzję o tym, że chce żyć. „Też możecie tak zdecydować”, mówi do osób, które zmagają się z cierpieniem jak on.

Strona internetowa zawiera też informacje przeznaczone dla osób bliskich, wyjaśniające, jak pomagać osobom przybitym cierpieniem. Czytamy na niej:

Większość osób, które usiłują popełnić samobójstwo, nie chce umierać. Szukają tylko ulgi od fizycznego, psychicznego, emocjonalnego lub duchowego bólu, który je dręczy. Wiele osób przechodzących kryzys wykazuje cechy znamionujące próbę samobójczą. Jeśli nauczysz się rozpoznawać te sygnały ostrzegawcze, będziesz lepiej przygotowany, by posługiwać osobom, które potrzebują pomocy.

By zobaczyć wszystkie te filmy i materiały, odwiedź stronę internetową: suicide.lds.org.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.