Artykuły prasowe

Uczestnicy Ustawicznej Akcji „Dzień Otwarty” goszczą w warszawskiej kaplicy

W sobotę 24 czerwca 2017 r. grupa uczestników Ustawicznej Akcji „Dzień Otwarty” gościła w warszawskiej kaplicy zapoznać się z zasadami i naukami Kościoła. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania kościoła w towarzystwie misjonarzy którzy wyjaśniali przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, przede wszystkim sakralnych, oraz na bieżąco odpowiadali na zadawane pytania. 

Przedstawione zostały podstawowe zasady i obrzędy ewangelii : Wiara w Pana Jezusa Chrystusa, Odpokutowanie, Chrzest przez zanurzenie oraz Nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego. Gospodarze szczegółowo wyjaśnili symbolikę i znaczenie obrzędu chrztu dla odpuszczenia grzechów, konfirmacji i nadania daru Ducha Świętego oraz zademonstrowali sposób udzielania obu obrzędów.

 

Uczestnicy obejrzeli film zatytułowany „Pierwsza Wizja” prezentujący wizję proroka Józefa Smitha otrzymaną w odpowiedzi na swe duchowe poszukiwania oraz proces przywracania pierwotnego Kościoła Jezusa Chrystusa w obecnej dyspensacji.

W dalszej części spotkania członkowie Kościoła odpowiadali na pytania. Gości interesowały przede wszystkim: urzędy i upoważnienie kapłaństwa, rola kobiet w Kościele, życie po śmierci fizycznej oraz wpływ ewangelii i przynależności wyznaniowej na styl i sposób życia członków Kościoła. Wyjaśniono potrzebę i rolę otrzymywania boskiego przewodnictwa –Objawienia - w kierowaniu pierwotnym Kościołem oraz współczesnym Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Mat 16: 17-18) .

Misjonarze wyjaśnili pochodzenie Księgi Mormona – jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie, Pisma Świętego, spisanego przez starożytnych proroków w duchu proroctwa i objawienia, zawierającego pełnię ewangelii.  Wszystkim zainteresowanym sprezentowano egzemplarze Księgi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.