Artykuły prasowe

Trzy kraje, trzy nowe strony internetowe mormońskich wiadomości

W Czechach, Polsce i Rumunii osoby szukające informacji o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich mogą teraz — po raz pierwszy — odwiedzić strony internetowe stworzone specjalnie dla nich. W dniu 3 Lipca 2015 r. zostaną udostępnione trzy nowe strony internetowe mormońskich wiadomości, dołączając do 72 istniejących już krajowych lub regionalnych stron wiadomości mormońskich na świecie. Departament ds. relacji ze społeczeństwem w Obszarze Europy stworzył te strony, aby zapewnić lepszą komunikację z mediami, organami opiniotwórczymi oraz wszystkimi internautami.

James McConkie, prezydent misji w Czechach, zwrócił uwagę na to, że „zapewnienie szerokiemu odbiorcy możliwości właściwego zrozumienia naszego wyznania oraz tego, kim jesteśmy jako ludzie, jest bardzo ważne dla wzrostu i stabilności Kościoła w Republice Czeskiej”. Strony wiadomości mormońskich są pod każdym względem nastawione na pomoc w lepszym rozumieniu Kościoła Jezusa Chrystusa.

Izabela Geambasu, nowy administrator strony rumuńskiej, już nie może się doczekać, gdy zacznie zarządzać wiadomościami na stronie jej własnego kraju. Szczególnie cieszy się z tego, że strona będzie po rumuńsku. Chociaż międzynarodowe wiadomości mormońskie są wspaniałym źródłem informacji, osobom nie znającym angielskiego może być trudno z nich korzystać. „Teraz, dzięki rumuńskiej stronie wiadomości, te osoby będą mogły znaleźć odpowiedzi na swoje pytania we własnym języku”, mówi Izabela.

Nowe strony są wyjątkowo przyjazne dla użytkownika nie tylko dlatego, że są w jego języku. Osoby odwiedzające nowe strony zauważą, że Kościół przemodelował je z myślą o dialogu — o komunikacji pomiędzy szeroką publicznością i Kościołem. Widać to w sekcji blogowania z miejscem na komentarze, a także w miejscu, gdzie pozostawiono dane kontaktowe do zadawania pytań, na które nie można uzyskać odpowiedzi na podstawie samej treści strony. Trzeba jednak przyznać, że odpowiedzi znaleźć jest łatwo, gdyż więcej treści umieszczono na stronie głównej oraz w sekcji Tematy i informacje dodatkowe, która jest uporządkowana tematycznie. Użytkownicy będą mieli też dostęp do nowej sekcji multimedialnej, która przechowuje zdjęcia, filmy wideo, materiały audio i udostępnia je mediom, blogerom i innym użytkownikom.

Oprócz informacji o kościelnej doktrynie i praktykach religijnych, „media i osoby zainteresowane znajdą bieżące informacje o lokalnych i międzynarodowych działaniach i służbie Kościoła w kontekście religijnym i społecznym”, powiedział Robert Magnuski, dyrektor ds. relacji ze społeczeństwem w

Polsce. Dzięki temu, że strony mają charakter lokalny, media i osoby zainteresowane z większą łatwością znajdą informacje o tym, w co angażuje się Kościół, szczególnie w ich kraju.

Trzy strony internetowe, o których mowa, powielają szatę graficzną standardowej międzynarodowej strony Newsroom Kościoła.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.